DONDERDAG 3 APRIL – WA HY BEHOU HET

DONDERDAG WAT HY BEHOU HET
Lees Jesaja 43:1-4
“As jy deur water moet gaan is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie…”(2).
’n Man met wie dit finansieël baie swaar ge¬gaan het, kom een aand tuis. Hy sink op `n stoel neer en met sy kop tussen sy hande ¬kreun hy: “Ek het alles verloor. Alles is verby!” “Wat makeer?” vra sy vrou verskrik. “Ons kan nie meer ons re¬ke¬ninge betaal nie. Hulle gaan al ons goed vat: ons huis, meubels, kar. Ag, ek het alles verloor.”
Sy klein dogtertjie sit op die grond en speel en luister alles aan. Skamerig klouter sy op sy skoot. “Pappa het nog vir my,” sê sy sag¬gies. Sy vrou streel oor sy kop. “Jy het my ook nog.” Sy ou moe¬der, oorkant die tafel, vee oor haar oë, skuif haar brilletjie reg en sê: “En jy het nog al God se be¬lof¬tes.” Die man tel sy kop op. “Ja”, sê hy met nuwe hoop in sy stem. “En ek het nog my verstand en my gesondheid en my krag. Ek sien dit nou. Die beste dinge het ek behou. God sal ons help en ons sal bo uitkom.” Met geloof het hy sy probleme weer in oënskou geneem. Dinge was skie¬lik nie meer so donker nie. Hy het uitweë raakgesien wat hy in sy wanhoop misgekyk het. Sake het ’n nuwe wending begin neem. Hulle het uit hulle moei¬lik¬heid losgekom. “Hy gee die ver¬moei¬des krag, en versterk dié wat nie meer kan nie…selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag…hulle vlieg met arendsvlerke” (Jes.41:29,31).
Die ou, bekende Hallelujalied vertel van die ge¬heim, hoe om met die kalmte, wat die Here in ’n wanhopige hart bring, te kyk na alles wat nog oorgebly het!

As die lewenstorme woedend om jou slaan,
en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan –
Tel jou seëninge, tel hul een vir een,
en jy sal verbaas wees oor wat God verleen!

“Here, vandag dank ek U vir al u seëninge in my lewe en ek gaan met nuwe moed vorentoe.”

Posted by Manie on Mar 30th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

Skrywer: Manie Colyn

ProfileIn 1990 het ek, na 20 jaar as N.G.Kerk-predikant afgetree, na ‘n hartaanval my onbekwaam vir verdere bediening gemaak het. Ek en my vrou, Riekie, het ‘n woning in die aftree-oord Kokanje bekom. Gedurende my bediening het ek, saam met die gemeentelike nuus, die evangelie ook op storiemanier probeer oordra. Na my gesondheid herstel het, het ek in 2003 begin om uit die ou gemeenteblaaie, ook uit ander bronne, ‘n weeklikse, dagstukkieblad, Krag vir Vandag, begin skryf.

DINSDAG 1 APRIL – WEES WAKKER

DINSDAG WEES WAKKER
Lees: 2 Korintiërs 6: 1 – 7
“’Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.’ Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2).

Daar kom oomblikke in ‘n mens se lewe, wanneer jy besluite moet neem wat jou lewe sal verander. Jesus het op ‘n dag twee mense uitgenooi om aan te sluit by sy span, maar elkeen het ‘n rede gehad om dit uit te stel. Die een moes ‘n begrafnis bywoon en die ander een wou eers huis toe gaan om sy besluit met sy gesin te deel. Ons hoor nooit weer enigiets van hulle nie. Matteus maak ‘n opmerking: “Toe Jesus in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg.” Die ander twee het die boot gemis! Jy sal nooit sukses behaal as jy heeltyd take uitstel nie. As jy te lank vat om ‘n besluit te neem, gaan die geleentheid dalk by jou verby. Aarseling bring lewen¬skade. Radiokansel saai die evangelie nie net oor die radio uit nie, maar ook per internet. Neil het vir ons hierdie mooi Radiokansel-storie gestuur.
Een van die beste voorbeelde van die gevaar van uitstel om `n besluit te neem, is die verhaal oor die patentering van die telefoon. In die 1870′s het twee manne afsonderlik daaraan gewerk om telegrafie, wat die tegnologie van die tyd was, te verbeter. Albei het die idee gehad om klank deur ‘n kabel oor te dra. Albei, Alexander Graham Bell en Elisha Gray – het hulle idee op dieselfde dag, 14 Februarie 1876, by die patentkantoor ingegee. Bell het daardie dag sy idee vir ‘n patent ingedien. Gray, aan die ander kant, het besig geraak met iets anders en het sy prokureur gestuur om die belangrike kontak met die patentkantoor te maak. Ongelukkig het die prokureur eers meer as ‘n uur ná Bell opgedaag om aansoek te doen vir ‘n caveat, ‘n tipe verklaring wat sê iemand het ‘n voorneme het om aansoek te doen vir ‘n patent. Daardie paar minute het Gray duur te staan gekom. Bell se aansoek is in die hof goedgekeur, alhoewel Gray beweer het, hy het eerste die idee gehad. Dit is nie goed genoeg om slegs die geleenthede raak te sien wat God vir jou gee nie, jy moet hulle benut. Met ander woorde – Moenie die boot mis nie!
Die duurste aarseling is om later, en dalk te laat, oor ‘n mens se ewige bestemming seker te maak. Hierdie belangrike taak kan niemand anders vir ons doen nie. Dit is ‘n persóónlike saak, ‘n persoonlike verantwoordelikheid. Die Here se woord spoor ons aan: “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol” (Jes.1:18 –Ou Vert.). Jakobus waarsku ons ook in sy brief, Jakobus 4:13: “Kom nou, julle wat sê ‘Vandag of môre….’ Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ‘n oomblk verskyn en dan sommer weer verdwyn.” Bid sommer nou, net daar waar u is: “Here Jesus, red my vir ewig, asseblief.”
“Here vandag handel ek op u Woord.”

Posted by Manie on Mar 30th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 31 MAART – BETROUBARE LIEFDE

MAANDAG BETROUBARE LIEFDE
Lees Hebreërs 10: 19 – 25
“Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, … God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het” (23).

Die boek, A Father’s Love, vertel die storie van die vernietigende aardbewing wat op 7 Desember 1988 in die noordwestelike deel van Armenië plaasgevind het en waarin, na beraming, 25 000 mense omgekom het. Die eintlike verhaal gaan oor ’n pa, wat van sy seuntjie se geboorte af, hom beloof het: “Dit maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal altyd daar wees as jy my nodig kry.”
Pas ná die verskriklike aardbewing jaag die pa na sy seun se skool toe. Die gebou het platgeval. Nêrens ’n teken van lewe nie. Gedagtig aan sy belofte aan sy seuntjie, weifel die pa nie ‘n oomblik nie. Hy begin dadelik in die puin grawe. Terwyl ander toekyk en hardop, hulpeloos huil oor hulle kinders wat ook in die puin toegeval lê, hou die pa aan met grawe. Ander ouers het moed opgegee, maar hierdie pa hou aan grawe. Een na die ander klippe verwyder hy. Een na die ander steen word weggeneem. Hy moet weet of sy seun lewe of dood is. Ure tik verby – ses, twaalf, agtien ure – steeds grawe die pa. Agt-en-dertig uur na die aardbewing, vertel die boek, hoor hy ’n sagte stem. “Armand!” roep hy. ’n Kinderstem antwoord: “Pa! Dis ek. Ek het vir die ander kinders gesê Pa sal my nie alleen los nie. Pa sal my kom uithaal en vir hulle ook.” Kort daarna help die pa sy seun en ’n twaalftal verskrikte, honger, dorstige kinders uit die bouval uit. Hulle behoud was ’n holte wat veroorsaak is, deurdat twee mure teen mekaar geval het.
Die dorpsmense, en veral die ouers van die kin¬ders wat behoue uit die puin gehaal is, het Armand se pa vereer vir sy dapper daad. Sy verduideliking was: “Ek het my seun beloof: wat ook al met hom gebeur, ek sal daar wees om te help.”
In die woord van God is baie beloftes. Net in die Nuwe Testament, ’n goeie 750, oor verskillende sake en behoeftes. Ons kan God se beloftes vertrou. En ons kan weet, ons Vader, wat ook die Almagtige God is, handel uit liefde vir ons. Hy kán sy beloftes aan ons nakom.
“Here, vandag vertrou ek in U.”

Posted by Manie on Mar 30th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 29 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS
As ’n mens deur die geloof in die regte verhouding tot God gekom het, dan lewe hy werklik (Rom.1:17). – Ons het gesê ons glo dat God ons verlos het en ons sien uit na wat Hy nog vir ons gaan doen. Hieraan moet ons vashou en nooit twyfel nie, want dit is God wat dit beloof het, en op Hom kan ons reken (Heb.10:23). – Ons God is in die hemel en Hy maak presies soos Hy besluit het. Daar is niks wat vir God onmoontlik is nie (Ps.115:3). My Vader het aan My gesag gegee om te regeer, en op dieselfde manier gee Ek dit nou vir julle ook. Daarom sal julle in my koninkryk saam met My eet en drink en julle sal op trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer (Luk.22:29,30). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes onder u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18).

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 28 MAART – GLIMLAGGEND DEUR `N STORM

VRYDAG GLIMLAGGEND DEUR ’N STORM
Lees Handelinge 16: 16 – 40
“Daardie nag om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot eer van God te sing” (25).

’n Dogtertjie het elke dag skool toe en terug geloop, omdat hulle huis nie ver van die skool af was nie. Een dag het die wind opgekom en donderweer, met blitse en dreuning, het opgesteek. Die ma was bang die dogtertjie gaan bang wees om in so ’n storm huis toe te loop en ry toe met die motor om haar te gaan haal. Die dogtertjie kom toe al aangestap, ewe vrymoedig en sonder vrees. Elke keer as dit blits, staan sy ’n oomblik stil, kyk op, probeer net nog mooier lyk en glimlag. Blits na blits beantwoord sy met ’n glimlag, het Neil Verwey van Japan, vir my die storie geskryf. Die ma hou by haar stil, draai die ruit af en vra: “Wat doen jy, Kindjie? Hoekom gaan jy elke keer staan?” Die kind antwoord vrolik. “Ek probeer mooi lyk, want God neem foto’s van my.”
Bewus van God se teenwoordigheid kan ons in ons lewenstorms ook glimlag en vir God in ons omstandighede probeer mooi lyk. Met die dissipels, en meesal seker met ons ook, het dit anders gegaan: “Skielik het daar ’n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan…Die dissipels maak Hom toe wakker en sê vir Hom: ‘Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?’ Hy staan toe op en bestraf die wind…Die wind het gaan lê en daar het ’n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: ‘Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?’” (Mark.4:38-40).

“Here, vandag wil ek U vol blydskap vertrou.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 27 MAART – DIE KRAG VAN DIE WOORD

DONDERDAG DIE KRAG VAN DIE WOORD
Lees Hebreërs 4: 12 – 16
“Die woord van God is lewend en kragtig … skerper as enige swaard .. .dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees … (12).

Die vader van voormalige hoofregter Ruffin van Engeland, was ’n skatryk, losbandige man. Hy het drie van sy beste perde ingeskryf vir die groot perderesies van Richmond. Met sy weelderige perdekoets, pak hy die reis van honderd myl, met net die koetsier as geselskap, aan.
Onderweg raak hy uitermate verveeld. Hy sien in `n dorp ’n boekwinkel. Hy laat sy koets by die boekwinkel stilhou. Hy wil ’n boek koop om die tyd mee te verwyl. Al wat die plattelandse boekwinkel in voorraad het, is kinderboeke en Bybels. Hy sien nie vir die kinderboeke kans nie. `n Bybel het hy nog nooit besit of gelees nie. Hy besluit dus om vir hom ’n Bybel te koop.
Hy begin die Bybel lees, maar na ’n rukkie smyt hy dit met ’n vloekwoord op die koets se vloer neer. Vir `n ruk staar hy nukkerig oor die uitgestrekte veld en kronkelende pad uit. Die verveling raak vir hom net teveel. Hy tel die Bybel weer op en begin traag lees. Hierdie keer lees hy met toenemende belangstelling. Heel pad ¬lees hy.
Teen die aand kom hulle in Richmond by sy herberg aan. Die koetsier versorg die koets en perde, maar hy sit byna die hele nag en lees. Deur die lees van God se Woord begin die Heilige Gees kragtig in sy hart werk. Uit wat hy in die evangelies en sendbriewe lees, verstaan hy genoeg van die evangelie, om Christus as Saligmaker aan te neem. ’n Totale ommekeer vind in sy lewe plaas.
Oor hom skryf Walter Baxendale: “He withdrew his horses from the race, paid his forfeit, went home, killed his gamecocks for his servants’ supper and, set up his family altar…..”
Sonder menslike bemiddeling het die Woord sy hart oorwin. “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ’n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood” (Rom.1:16). ’n Traktaatjie wat in iemand se hande kom, soms net ’n teks, of ’n aanhaling van die Woord in ’n gesprek, het die krag om na die hart toe deur te dring, want die Heilige Gees is saam met die Woord in die hart aan die werk. Die Here gebruik mense as skakels in ’n lang ketting om iemand se hart te bereik. Die doelwit van die Heilige Gees is altyd om Jesus Christus as Here en Verlosser bekend te maak en te verheerlik. Christus se evangelie moet net deur iemand aan `n ander iemand bekend gemaak word. “Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My” (Joh.15:26,27).

“Here, vandag wil ek u reddende Woord by iemand uit te bring.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 26 MAART – BROOD SE TROOS

WOENSDAG BROOD SE TROOS
Lees Johannes 6: 30 – 36
“Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee” (33)

‘n Aandoenlike storie uit die oorlogsjare, toe dorpe en stede hewig gebombardeer is, word deur Jill Caratinni, van International Ministries in Atlanta vertel. Duisende kinders is na sulke bomaanvalle dakloos en haweloos gelaat. Hulle is in vlugtelingsen¬trums gehuisves, gevoed en versorg. Die skrik van die bomaanval, die eensaamheid om nou sonder pa of ma te wees, die vrees om weer honger te ly, het egter so diep in hulle gemoedjies ingesny, die helpers by die hulpsentrums kon hulle nie genoeg gerusstel om snags te slaap nie. Die kinders het snags net beangs wakker gelê. Een aand gee een van die verpleegsters uit moedeloosheid vir so ‘n wakker kindjie ‘n brood om vas te hou. En wonderlik, toe sy weer by die kind verbykom, lê die oudjie met die brood in die arms vasgeklem, vas aan die slaap. Vir al die kinders word toe saans ‘n brood gegee om vas te hou en so het hulle rustig geword en weer geslaap. Jill skryf: “If they woke up frightened in the night, the bread seemed to remind them, ‘I ate today, and I will eat again tomorrow.’” Sy verwys na die nag toe Jesus verraai is. Hy het brood geneem, dit gebreek en vir sy dissipels, wat Hy so innig liefgehad het, gegee om te eet. Jesus verwys keer op keer in Johannes hoofstuk 6, o.a. verse 35, 48 en 51, na Homself as die brood van die lewe. Hieroor skryf Jill Caratinni: “Holding onto Him, like children with bread, we are given peace in uncer¬tainty, mercy in brokenness, something solid when all is lost. In His severe mercy, we are invited to the table: ‘Come and eat.’”

“Here, vandag hou ek aan U vas. U is my brood van die lewe.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 25 MAART – GOD IS NABY

DINSDAG GOD IS NABY
Lees Psalm 34: 16 – 23
“As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses (18,19,20).

In ’n klein dorpie woon ’n weduwee. Sy is arm, maar godvresend. Onder al die swaarkry het sy haar kinders mooi grootgemaak en hulle altyd moed ingepraat: “Moenie bang wees nie. God lewe. Hy sorg vir ons.” In hierdie vertroue het sy en haar gesin gelukkig geleef en hulle probleme moedig tegemoet gegaan.
Op ’n dag word die stryd vir haar net te swaar. ’n Moeilikheid duik op waarvoor sy nie kans sien nie. In diepe moedeloosheid gaan sy sit en begin vrylik huil. Sy wis nie van haar kinders is in die huis nie. Haar jongste seuntjie sien sy ma so sit en huil. Hy kom nader, sit sy armpie om haar nek, kyk op in haar gesig, vra kinderlik, “Ma, is God nou dood?” Soos ’n vloed stroom geloof en moed haar hart binne, sy vee haar trane weg en terwyl sy opstaan roep sy uit: “Nee, my kind, God leef nog, Hy leef vir ewig en Hy sal ons nooit in die steek laat nie!” Haar nuwe geloofsvertroue het tot wonderbare uitredding gelei.
Baie van die Here se kinders beland in so ’n donker, moedverlore toestand. Elia het daar beland: “Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug…’n dagreis ver die woestyn in gegaan…onder ’n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood” (1 Kon.19:3,4). Josua het in so `n moedeloosheid beland na Israel se neerlaag teen Ai: ”Die volk se moed is gebreek en Josua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig in die grond gelê…hy (het) gesê: ’Ag, Here, waarom…” (Josua 7:6,7). Job het so gevoel: “My hele lewe walg my, daarom wil ek aan my klag vrye teuels gee en in my bitterheid praat… vind U dit goed om my te laat swaar kry…” (Job.10:1,3). Dawid het meer as een keer so gevoel: ”Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?” (Ps.42:6). Elke keer het God hulle noodkreet geantwoord en hulle in oorwinning en blydskap uitgelei. Ons leef in Christus en die Heilige Gees maak Hom ons Veilige Rots en Sterke Verlosser. In Hom is ons naby God. Geen probleem wat ons kan tref, is vir God te groot nie, want Hy is almagtig. Hef u hart op. Glo weer en loof God weer.

“Here, vandag skep ek nuwe moed as ek aan U dink.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 24 MAART – VREDE

MAANDAG VREDE
Lees Johannes 14: 23 – 31
“Vrede laat Ek julle na; my vrede gee Ek julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie” (27)

In ’n kompetisie vir kunsskilders was die uitaging: Die Beste Voorstelling Van VREDE, skryf eerw. David A. Sargent, in sy internetprogram, ’n storie wat wyle Neil Verwey, sendeling in Japan, vir my gestuur het.
Dit het groot belangstelling ontlok en van oral af het skilderye begin aankom. Op die dag van die vertoning van die skilderye, word elke doek met ’n vredetoneel, onder geesdriftige applous van ’n skare toeskouers, vertoon. Eindelik bly nog net twee skilderye oor. Die een se bedekking word verwyder. ’n Bewonderende stilte daal oor die toeskouers. In ’n spieëlgladde meer, word die kleurvolle bome op die meeroewer en ’n troppie skape, wat onversteurd op die groen gras tussen die bome wei, onder die ligrooi skynsel van die ondergaande son, weerkaats. Dit moet die wenner wees, voel almal. Die laaste skildery word oopgemaak. Die skare gaap van verbasing. ’n Bruisende waterval wat oor rotskranse tuimel, onder lae, donker, drei¬gende onderweerswolke, word gesien. Kan dít vrede wees? ’n Taai, dun boompie, met die sterk wortels in die rotsoewer ingegroei, staan op die voorgrond. Asof dit die krag van die waterval en wolke uitdaag, strek ’n tak uit na die waterval toe. In die holte van die tak se elmboog het ’n voëltjie nesgemaak. Sy sit vredig, met toe oë op die nes. Met haar vlerkies stil gesprei oor haar eiertjies, vertoon sy diepe vrede teen die woeling en dreiging op die agtergrond. Dit was die skildery wat gewen het!
Jesus het vir sy dissipels gesê: “Die vrede wat Ek julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie” (Joh.14:27). Hoe is die vrede wat die wêreld gee? Op sy beste, die afwesigheid van moeilik¬heid! In ons wêreld is so ’n moeilikheidlose omstandigheid skaars en kort van duur. Die vrede wat Jesus gee, is nie gegrond op omstandighede nie, maar op ’n verhouding met Homself. “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou goeie moed: Ek het die wêreld oorwin” (Joh.16:33). Hierdie vrede van Jesus reik uit na God se liefde en almag in ons tye van beproewing. “Teen middernag – in die tronk van Fi¬lippi – was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing … skielik kom daar ’n groot aardbewing … al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan…” (Hand.16:25). In ons verhouding met die Here Jesus Christus is ons van sy nabyheid bewus en ons weet ons God het krag om ons te help. Daarom het ons in die midde van beproewing, vrede in die hart.

“Here, vandag rus ek in U.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 22 MAART – PADKOS

SATERDAG PADKOS
Dit is God wat julle alles sal gee wat julle nodig het. Hy sal dit op sy eie wonderlike manier doen deur Jesus Christus (Fil.4:19). – Waarop julle in die eerste plek moet konsentreer, is dat God se koningskap erken sal word en dat mense sal doen wat Hy wil hê (Mat.6:33). – Selfs sy eie Seun het Hy nie teruggehou nie, maar Hy het Hom gegee om in ons almal se plek doodgemaak te word. As Hy ons sy Seun gegee het, sal Hy dan nie vir ons alles gee nie? Ja, Hy sal dit beslis doen (Rom.8:32). –Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12). – Dit is God wat ons alles gee om te geniet (1 Tim.6:17). – Hy kan iemand wat moeg is, krag gee en iemand wat swak is, weer sterk maak … dié wat hulle verwagting op die Here stel kry nuwe krag (Jes.40:29,30). Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoordeel my hart en my motiewe (Ps.26:2). As ons erken ons het sonde gedoen, sal Hy ons sondes vergewe en ons reinig van al die verkeerde dinge… (1 Joh.1:9).

Posted by Manie on Mar 16th 2014 | Filed in Padkos | Comments Off

« Prev - Next »