Dinsdag 27 April – `n Donkder Tyd

DINSDAG – ’N DONKER TYD

Lees Psalm 94:16-23

“Toe ek gedink het my voete gly, het u troue lief­­de my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring” (18,19).

George Matheson was in die tweede helfte van die 19de eeu, een van Skotland se be­kend­­ste predikante. Hy het ’n vrugbare be­diening bedryf met seën veral vir mense wat moei­like omstandighede beleef het. George Math­eson was blind. As jongman was hy op die punt om met ’n lieflike jongmeisie te trou, toe sy dokter op ’n dag vir hom sê: “Jy beter goed na jou vriende kyk, want binnekort gaan dit vir jou te donker word om hulle te kan sien.” Dit was die dok­ter se manier om vir Matheson te sê hy is besig om blind te word. Hy het sy toekoms­tige bruid vertel wat met hom gaan gebeur. Hy het haar die geleentheid gegee om die verlowing te ver­breek. Sy het dit te baat geneem. Sy toenemende blindheid en die eensaamheid wat sy teleurgestelde liefde ge­bring het, het sy toewyding aan die Here ver­diep. Hy het toe besluit om predikant te word en ander mense wat lewenspyn moet ver­duur, te help. Uit eie ervaring skryf hy:

Daar kom ‘n tyd dat ons roem juis in daar­­die ding sal bestaan wat nou pyn ver­oorsaak. Vir Jakob was dit droewig toe hy, met sy kop op ‘n klip vir ‘n kussing, op die harde aarde moes slaap. Dit was vir hom ‘n tyd van een­saam­­heid en vrees. Dit was vir hom nag. God het ver van hom af ge­voel. Tog was die Here op dáárdie plek, en Jakob het ontdek dat die nag van sy be­proewing die dagbreek van sy triomf was. So het Abraham dit op die berg Mo­ria on­dervind, toe hy gereed gemaak het om Isak te offer. Dáárdie ge­beur­tenis het sy hartlike verhouding met God ingelui, en hy het die plek genoem Die Here sal Voorsien. Josef se roe­te deur die Egip­tiese tronk het hom onderkoning van Egip­te en redder van sy vader en broers laat word. Rut het afval koringare in Boas se land vir haar skoonma opgetel. Dit lei daar­toe dat Boas met haar trou en sy in die ge­slags­lyn van Christus se koms ge­kom het. Da­wid se liedere het uit die nagte van sy verdrukking ge­kom. Johan­nes se ver­hewendste uur was op die eiland van sy verbanning, Patmos. Die uur van jou pyn sal jou kroon word. Die dag van jou bedruktheid sal jou feesdag word. Jou woestyn sal in sang uitbreek. Elkeen wat in ‘n don­ker tyd, ons troue God en Vader vertrou, reis ‘n dag van lig en verheerliking tegemoet

“Here, vandag is dit vir my donker en ek het nie krag om self my weg te vind nie.”

Manie Apr 26th 2010 03:37 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.