Woensdag 31 Maart – Drie Woorde in Vergifnis

WOENSDAG – DRIE WOORDE IN VERGIFNIS

Lees Efesiërs 11-14

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy oor­vloedig aan ons bewys het…” (7,8)

’n Vrou is deur iemand verontreg. Sy het ge­wei­er om vrede te maak. Uiteindelik gaan praat die do­mi­nee met haar. “Vergewe haar,” pleit die do­mi­nee. “Goed,” gee sy in. “Ek sal haar vergewe, maar ek sal nie vergeet nie.” Met groot meegevoel antwoord die dominee haar: “Is dit hoe jy wil hê God jou jóú sondes moet vergewe? Moet Hy dit áltyd nog onthou na Hy jou vergewe het?”

Gelukkig vergewe God in sy groot liefde en met sy groot genade ons ons sondes hééltemaal. Adri Wickens, wat ons blaad­jie druk, vertel my hoe die betekenis van vergifnis een oggend, in haar stilte­tyd, vir haar dui­de­lik geword het. Sy ­merk op dat drie woorde, in die woord vergifnis, gesien kan word. Dit is drie onsamehangende woorde, maar dit bring vergifnis se be­te­kenis helderder vir ons na vore: ver-gif-nis.

Wanneer God ons vergewe, neem hy ons son­de­skuld ver van ons af weg. “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oor­tredinge van ons af” (Ps.103:12). Dus: ver-gif-nis.

Gif verwoes lewe, so verwoes sonde ’n mens se gees­­te­like lewe. ’n Skuldige gewete vergif ’n mens se ge­loof en vre­de en liefde vir God. As mens ’n son­dige gevoel jeëns ’n ander koester, wraak of nyd of afguns, vergif dit ’n mens se geestelike ge­stel. Vergifnis neem hierdie gif uit ’n mens se lewe uit en ’n mens word gees­telik gesond. “Dit gaan goed met die mens…wie se sonde vergewe word. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer…my krag het opgedroog…Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie…en U het my skuld vergewe…”” (Ps.32:1-5): Ver-gif-nis.

God dink nooit weer aan ons sondes nie. “Oor hulle on­ge­regtighede sal Ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie” (Heb.8:12). As Hy ons sondes vergewe, handel Hy dit finaal af. “U het al my sondes agter u rug gewerp” (Jes.38:17 Ou Vert.). ”Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle son­des in die diepsee gooi” (Miga 7:18). Maar óns onthou ons sondes. Dit ver­skrik ons nie meer nie, inteendeel, met dankbaarheid ont­hou ons waarvan God ons gered het. So onthou Paulus sy sonde: “Hy het my krag gegee…al het ek Hom voorheen belaster, vervolg en beledig…God was genadig teenoor my…Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste” (1Tim.1:12-15). ’n Nis (ver-gif-nis), sê HAT-woor­deboek, is ’n uitholling in ’n muur om iets in te plaas. In ’n gedenkmuur word iemand se as in ’n nis geplaas. So onthou ons ook ons dwaasheid en skan­des en oortredings, soos ’n dooie liggaam se as wat in ’n nis geplaas is. Dit is daar, maar bedreig ons nie meer nie. Ons glo ons vergifnis.

“Here, vandag oordink ek opnuut u vergifnis.

Manie Mar 30th 2010 07:10 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.