Maandag 29 Maart – Die Belangrikste

MAANDAG DIE BELANGRIKSTE

Lees Markus 9: 33 – 37

“…hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is” (34).

G.B.F.Hallock vertel van ’n groep Engelse toe­ris­te wat die huis, waarin Beethoven sy laaste jare deur­ge­bring het, besoek het. Die gids bring hulle in ‘n belang­ri­ke vertrek in die huis, die kamer waar Beethoven se kla­­vier bewaar word. Sag, eintlik eer­biedig, sê hy: “En hier is die meester se kla­vier.” ‘n Jong vrou druk van agter af vir haar ’n pad oop en gaan sit voor die klavier en speel, nog­al behendig, een van Beethoven se sona­tas. Sy hou op, kyk na die gids en sê: “Ek neem aan baie pianiste geniet dit om op hierdie kla­vier te speel?” “Wel, Juffrou,” sê die gids met ’n uitdruk­king­lose gesig, ”dit is seker so. Ignacy Paderew­ski was verlede somer met ’n groep van sy klavierstudente hier. Hulle wou hê hy moet op die klavier speel. Hy wou nie. Hy het gesê: ‘Ek kan­nie, want ek is dit nie werd om op die meester se klavier te speel nie.’” Hallcok maak die opmerking aan die einde van sy storie: “The greatest ex­pression of humility is simply to remain silent and let the applause go to the other person, the person of greatness.”

Min dinge word in mense juis so waardeer as op­­reg­te nederigheid. So ’n gesindheid is alleen moont­lik as ’n mens van ’n groter persoon bewus is. Dit is die ge­heim van die Christen se ne­de­rig­heid: ’n besef en be­wus­­syn van Christus Jesus se grootheid. Dit was die be­palende ge­sind­heid van Paulus: Jesus Christus se groot­heid. “Maar wat my betref…ek is met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe…” (Gal.2:19,20).

Manie Mar 29th 2010 04:42 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.