Maandag 22 Maart – Motivering

MAANDAG – MOTIVERING

Lees 1 Johannes 5:1-5

“Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie…” (3,4).

In die Sunday School Superintendent word ’n verhaal vertel, moontlik denkbeeldig, maar dit illustreer hoe God se wet vervul moet word.

’n Vrou is deur omstandighede gedwing om te trou met ’n man wat sy nie liefgehad het nie. Hy was ’n streng, veeleisende persoon. Hy het haar gedwing om elke oggend vyfuur op te staan om sy ontbyt te kook en dit presies om sesuur aan hom te bedien. Sy moes hom volgens presiese, geskrewe reëls dien. Hy het haar lewe ongelukkig gemaak. Uiteindelik is hy dood. Na ’n paar jaar trou sy weer. Hierdie keer trou sy met ’n man wat sy liefhet en oor wie se liefde vir haar, sy versekerd was. Sy was nou ’n gelukkige en ontspanne vrou, sonder vrees en angs in haar man se teenwoor­digheid. Op ’n dag maak sy huisskoon en kom af op die lys van streng reëls wat haar vorige man vir haar uit­geskryf het en waarvolgens sy presies moes leef. Sy lees dit: “Staan vyfuur op. Bedien ontbyt presies om sesuur.” Aan en aan lees sy met beklemde hart. Toe maak sy ’n wonderlike ontdekking en sy lag spontaan. Sy vervul steeds elkeen van daardie reëls in haar nuwe huwelik, maar sy het dit nie agtergekom nie, omdat sy haar nuwe man liefhet.

Dit is die geheim van ’n gelukkige geestelike lewe: as ons God dien omdat ons Hom liefhet! In, onder andere, Psalm 19 en Psalm 119 praat Dawid uit sy groot liefde vir God, omdat die Gees van God, die Gees van die Messias, reeds in sy hart geheers het. Psalm 19:10-12: “Die eise van die Here vir sy diens is goed: dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit ’n heuningkoek. Die volgende tekse uit Psalm 119 haal ek uit die Lewende Bybel aan: “Die ware geluk lê by iemand wie se gedrag onbesproke is, omdat hy volgens die Here se maatstaf lewe (1).” “Met my hele hart wil ek U dien; laat my tog nie van u bevele afdwaal nie; leer my om te lewe soos U wil hê (10-12).” “U bevele maak my bly en ek het hulle lief. Omdat ek hulle liefhet, het ek eerbied vir hulle, en ek gee aandag aan u bepalings (47,48).”

“Here, vandag dien ek U uit liefde.”

Manie Mar 21st 2010 05:38 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.