Donderdag 28 Januarie – Hy Soek en Red

DONDERDAG – HY SOEK EN RED
Lees Handelinge 26: 9 – 18
“Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset” (4)

Die 1994 uitgawe van Gideon Testimonies from International Extension Countries vertel, onder die titel, From Smoking the Word to Speaking the Word, die verhaal van Jacob Koshy. Hy het in Singapore opgegroei met net een verterende ambisie: om al die geld wat hy kan maak, en besittings wat hy kan vergader, in die hande te kry. Dit het hom in die dwelm- en dobbelwêreld ingelok. Hy het die leier, die lord, van ’n internasionale smokkelnetwerk geword. Hy het skatryk geword, maar in 1980 is hy gearresteer en in ’n dwelmrehabilitasietronk in Singapore opgesluit. Hy was uitermate gefrustreerd. Al sy drome, ambisies en doelwitte het rondom hom in die beknopte tronksel aan skerwe gelê. Hy was ’n strawwe roker, maar sigarette was in die tronk verbode. Hy het tabak ingesmokkel en dit in die blaaie van ‘n Gideonbybel gerol om te rook. Terwyl hy eendag een van dié selfgemaakte sigarette lê en rook raak hy aan die slaap. Hy word wakker en tussen sy vingers lê die uitgebrande flentertjie papier. Met die beweging van sy hand, val die stukkie van die Bybelblad wat oorgebly het, oop. Hy lees die woorde wat daarop staan: “Saul, Saul waarom vervolg jy My?” Geraak deur die woorde vra hy ’n ander Bybel en lees die hele verhaal van Saulus se bekering. Dit kom in sy hart op: As God iemand soos Saulus kon help kan God hóm ook help. Daar in sy sel kniel hy en vra dié Jesus van wie hy nou gelees het, om ook in sy lewe in te kom en hom te verander. Hy begin huil en kan nie ophou nie. Dit is asof die trane oor sy verspeelde lewe, die pyn in sy hart wegwas en hy weet God het hom gered. Hy het dadelik begin om sy ondervinding met die ander gevangenes te bespreek. Sy veranderde lewe het tot ’n vroeër vrylating gelei en hy het dadelik by ‘n kerk betrokke geraak. Hy het ’n Christenvrou ontmoet met wie hy getrou het en hy het sendeling in die Verre-Ooste geword. Ver en wyd vertel hy: “Who would have believed that I could find the truth by smoking the Word of God?”
Toe die mense Jesus kwalik geneem het omdat Hy by die tollenaar Saggeus tuisgegaan het, was sy antwoord: “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (Luk.19:10). God beheer die omstandighede waar¬in sy Woord na iemand toe kom. Die Heilige Gees gebruik God se Woord, al is dit ’n enkele sin op ’n uitgebrande Bybelbladsy, om ’n sondaar se hart te laat ontwaak om na redding te verlang. As ’n ander dienaar van die Here beskikbaar is, gebruik die Here so iemand om die soekende siel te help om die weg van saligheid te verstaan, soos in Saulus se geval. Maar, God kan ook, deur die werking van die Heilige Gees, en die kennis wat die persoon oor Christus se verlossing bekom het, al is hy alleen, die wonder van wedergeboorte in sy hart laat gebeur. “Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God” (1 Pet.2:23).

“Here, vandag bid ek dat U my red.”

Manie Jan 27th 2010 06:09 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.