Vrydag 15 Januarie – Die Waarde van die Bybel

VRYDAG DIE WAARDE VAN DIE BYBEL

SKRIFDEEL: Matteus 4: 1 – 11

“’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom” (4)

’n Vrou wat erg aan senuweespanning gely het, het die wêreldberoemde dr. Howard A. Kelly be­soek. Die le­wens­druk het ’n tol geëis, fisies en selfs ver­stan­delik. Sy het hom van al haar simp­tome vertel en hy het haar deeglik ondersoek. Sy voorskrif het haar verbaas. “Wat jy nodig het, Mevrou,“ het hy gesê, “is dat jy die Bybel meer sal lees.” “Maar, Dokter….” het die verwarde vrou be­gin teëpraat. Hy het met sim­pa­tieke gesag her­haal: “Gaan huis toe en lees vir ’n maand lank jou Bybel ’n uur elke dag, en kom dan te­rug na my toe.” Eers wou sy haar vererg. Sy besef toe egter met ’n steek van haar gewete dat sy die af­ge­lope tyd die lees van die Here se woord totaal verwaarloos het. By haar huis het sy gaan bid en haar versuim van die lees van die Here se woord, en haar gebedsomgang met God, bely. Met haar terug­keer na die Here toe en haar daag­likse Bybellees en bid, het die vreugde van haar vo­ri­ge geloofsver­hou­ding met die Here teruggekeer. Toe sy ’n maand later na dr. Kelly toe terug­gaan sê hy dadelik: “Wel, ek sien jy was ’n gehoorsame pasiënt. Voel jy steeds dat jy medikasie nodig het?” “Nee, Dokter,” ant­woord sy, “ek voel ’n nuwe mens. Maar hoe het u geweet dat ek dít nodig gehad het?” Hy tel sy eie verslete en goed­ge­merkte Bybel op. Hy sê: “As ek my daaglikse Bybel­lees verwaarloos, ver­loor ek nie net my vreugde nie, maar ook my bron vir krag en bekwaamheid….” Hy gaan voort, in sy eie woorde: “Your case called not for medi­cine, but for a source of peace and strength ouside your own mind. My prescription, when tried, works wonders!”

Ons daaglikse Bybellees moet nie net met ons oë wees om die inhoud te ken nie, maar ook met ons denke om wat geskryf is te verstaan, en ook met ons hart, om wat ons lees en ver­staan, te oordink. Iemand het gesê oor­denking van die Here se Woord is so nodig soos die spysvertering van die kos wat ons eet. Ons is nie alléén in die oordenking van die Here se woord nie. Deur die Heilige Gees is die Here by ons en praat Hy met ons. Die Heilige Gees maak die Bybelwoorde wat ons lees en ver­staan vir ons voedsel, ­water, lig, krag, medisyne. “…wan­neer die Vader in my Naam die Voorspraak (Trooster – Ou Vert.), die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en her­inner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh.14:26).

“Here, vandag lees en oordink ek u Woord.”

Manie Jan 14th 2010 04:18 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.