Dinsdag 12 Januarie – `n Sondebewussyn

DINSDAG `N SONDEBEWUSSYN
SKRIFDEEL: Psalm 51 : 1 – 21
“Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë” (5,6)

S. M. Haughton skryf dat kapt. Hedley Vicars ’n pynlike bewussyn van sy persoonlike sondes ervaar het. Hy het geweet hy het sonde gedoen en hy het geweet dat God se toorn op hom rus. Na ’n onrustige, slapelose nag, het hy by die ontbyttafel gaan aansit. Tot sy verligting was daar niemand anders nie. “Ek, ellendige mens, wie sal my verlos?” het hy gekreun toe hy gaan sit. Met dié val sy oog op ’n Bybel wat naby sy sitplek by 1 Johannes 1: 7 ooplê. Hy lees die woorde: “Die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde…” Dit is of ’n groot las van hom afrol. “Dan reinig dit my ook van my sonde,” sê hy vir homself. Vrede en blydskap het van sy hart besit geneem. Haughton skryf: “From that time to the hour in which he lay bathed in his own blood, in the trenches before Sebastopol, he never doubted his forgiveness, or God’s ability and willingness to pardon the chief of sinners.”
Dit is ’n groot voordeel as ’n mens intens van sonde in jou lewe bewus word, want dan gryp die hart met oorgawe na Christus Jesus se verlossing. Dit is die werking van die Heilige Gees in die hart wat dit te weeg bring. Nadat die profeet Natan deur God gestuur is om met Dawid oor sy owerspel met Batseba te praat, het hy God se genade gesoek: “Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees…Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!….Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God” (Ps.53:9,12,19). Die bewussyn van sondeskuld maak Christus Jesus vir ’n mens ’n kosbare werklikheid, want Hy alleen neem sondeskuld weg. Dit was Paulus se antwoord op die sipier van Filippi se bekommerde vraag: “’Menere, wat moet ek doen om gered te word?’ Hulle antwoord hom: ‘Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.’” (Hand.16:30,31).
“Here, vandag glo ek dat die bloed van Jesus Christus ook my van my sondeskuld reinig.”

Manie Jan 13th 2010 04:39 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.