Woensdag 30 Desember – Oomblik na Oomblik

WOENSDAG – OOMBLIK NA OOMBLIK

SKRIFDEEL: Lees Jesaja 12:1-6

“Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder” (2).

Die lied “Simply trusting every day” het vir die eerste keer as ’n gedig in ‘n koerant verskyn. Iemand het dit aan die evangelis D. L. Moody gegee. Hy het dit gelees en was tevrede dat dit leerstellig korrek is en tot geestelike seën vir mense kan wees. Op sy versoek het die sanger, Ira D. Sankey, die lied getoonset en by geleenthede gesing.

Die woorde “elke dag” het na ’n effense lang tyd geklink en die lied is verander na:“I need Thee eve­ry hour”. Dit het deur die Borstal Seunsinstituutkoor baie bekend geword. Tydens die wêreldskou in Chicago is die lied, “I need Thee every hour”, dik-wels by samekomste gesing. Henry Varley, ’n Ame­ri­kaanse evangelis, het teenoor sy vriend, maj. Whittle, die opmerking gemaak: “Ek het die Here nie net elke uur nodig nie. Ek het Hom elke oomblik in my lewe nodig.” Maj. Whittle het hierna ’n lied geskryf waarvan die koortjie, wat na elke vers herhaal word, baie bekend geword het:

Moment by moment I’m kept in His love;

Moment by moment I’ve life from above,

Looking to Jesus till glory doth shine;

Moment by moment, O Lord, I am Thine.

Die gedurige teenwoordigheid en hulp van die Here word in die Here se Woord aan ons belowe: “Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Moe­nie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou” (Jes.41:10). Jesus belowe sy gedurige teenwoor­dig­heid aan sy dissipels (en daarom ook aan ons): “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Mat.28:20).

“Here, vandag wil ek terugleun in u arms en in my hart u vrede hê.”

Manie Dec 29th 2009 04:51 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.