Dinsdag 6 Oktober – Die Helper

DINSDAG – DIE HELPER

Lees Handelinge 1:1-11

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…tot in die uithoeke van die wêreld” (8)

’n Sendeling onder die Karrévolk van Frans Ekwatoriaal-Afrika, Estella Myers, wou die be­grip van die Persoon en die werk van die Heilige Gees aan hulle oordra. In Johannes 14:16 word die Heilige Gees in die Engelse Bybel the Com­forter genoem: “And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; even the Spirit of truth…”. In ons Ou Vertaling word die Heilige Gees, die Trooster genoem en in die nuwe vertaling word Hy die Helper genoem. Die Christian Herald vertel hoe Stella Myers aan daardie mense die werk van die Heilige Gees probeer verduidelik het. Hy ondersteun ons, het sy vir hulle gesê, en Hy moedig ons aan, vermaan ons, beskerm ons, troos ons en lei ons. Hulle het ’n woord uitgeroep wat beteken: Hy is die een wat langs ons neerval. Sy het geweet wat hulle met hierdie woord bedoel. As ’n As­ka­ri­draer ’n swaar vrag op sy kop dra, en dit is ’n ver pad, word die draer soms siek van vermoeienis. Hy begin uitsak en die ander draers loop by hom verby. Hy raak agter en later val hy onder sy vrag. As hy alleen bly lê kan hy deur ’n roofdier ver­skeur word. Soms ontferm iemand hom oor so ’n draer, kniel langs hom, help hom op en ondersteun hom. Die inboorlinge het vir dáárdie helper ’n woord wat beteken: Hy is die een wat langs ons neerval. Dit het die woord geword, wat die vertalers van die Bybel in daardie mense se taal, vir die Heilige Gees gebruik.

Meeste van ons is te swak, selfs vir ons wêreldse plig­te en laste; ons is almal te swak vir ons gees­te­like lewe vir die Here se koninkryk. Ons het nie ge­loof nie, nie verdraagsaamheid nie, nie motivering om die Here se koninkryk te help uitbrei nie en om te getuig nie, nie lus vir God se dinge, soos sy woord en gebed, nie. Onder al die laste val ons menslike natuur neer en ons word ’n prooi vir die duiwel, “…want die duiwel loop rond soos ’n brul­lende leeu…op soek na iemand om te verslind” (1 Pet.5:8). Die Heilige Gees, wat in ons hart kom woon, wan­neer ons Christus aanneem as Saligmaker, onder­steun ons om ons vrag te kan dra. “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Rom.8:26).

“Here, vandag vertrou ek in die Heilige Gees wat in my woon.”

Manie Oct 21st 2009 05:50 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.