Dinsdag 1 September – Die Veilige Hand

DINSDAG DIE VEILIGE HAND

Skrifdeel: Psalm 139: 7 – 12

“… daar lei u hand my, hou u regterhand my vas” (10)

Die evangeliesanger, Ira D. Sankey, stap een win­tersoggend in Skotland, saam met sy seun­tjie, vertel Scattered Seed die storie. Met `n warm jassie aan, hande styf in die sakke, stap die seuntjie trots en regop langs sy pa. Plek-plek is die grond nog hard en glad van die ys. “Seun, laat ek jou handjie vashou. Net-nou val jy,” sê San­key vir sy seuntjie. Dié trek net die skouer­tjies op en druk sy hande dieper in sy sakke. Nie lank nie of, wat die pa gevrees het, gebeur. Hy gly en val. Die val het sy trots effens afgebring en nou is hy gewillig om sy pa se hand vas te hou, maar hy voel nog te sterk dat sy pa sy hand sal vashou. Net `n entjie en hy gly weer, maar is te swak om sy pa se hand te bly vashou en weer val hy, nogal bietjie hard. “Then it was that hum­bled in spirit he said, as he raised his hand, ‘You may take it now.’ And so it was that the father’s strong hand held the child up when the slippery places came. Happy is the believer who knows that he is in the mighty hand of his God, his Saviour” skryf Scattered Seed vir ons die groot en kosbare geloofsles.

Ons kom op gladde plekke en ons weet ons kan nie self regop bly nie. Hier hou die Here óns hand vas. “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie …en niemand kan hulle uit die hand van my Va­der ruk nie. Ek en die Vader is een” (Joh.10:27-30).

“Here, vandag moet U my vashou.”

Manie Aug 31st 2009 06:46 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.