Dinsdag 25 Augustus – Dis vir Vra

DINSDAG – DIS VIR VRA

Skrifdeel: Johannes 1: 1 – 16

“.. aan almal wat Hom aangeneem…het Hy die reg gegee, om kinders van God genoem te word” (12)

Tydens die Spaans-Amerikaanse oorlog, was Clara Barton betrokke by Rooikruiswerk in Kuba, vertel Onward die storie. “Col.Theodore Roose­velt came to her desiring to buy some deli­ca­cies for the sick and wounded men under his command. His request was refused.” Roose­velt was ongelukkig oor haar houding. Hy het sy man­ne jammer gehad en hy was bereid om uit eie sak te betaal vir iets wat vir hulle lekker kan wees. “Hoe kan ek sulke goed in die hande kry?” vra hy. “Ek moet iets goeds om te eet vir my siek manne hê.” “Vra net daarvoor, Kolo­nel,” kry hy die antwoord. “O,” sê hy verras, “maar dan vra ek dit vir my manne.” Alles wat hy wou hê is dadelik aan hom voorsien. On­ward sluit die storie af met die opmerking: “You notice that he got them through grace, and not through purchase.”

Hiermee beklemtoon Onward die taal van Christus se evangelie. Wat ons nodig het vir ons geestelike lewe, gee God deur die Heilige Gees in ons en aan ons. Jesus het aan die kruis ten volle betaal vir ons behoeftes en ons hoef nie nou te betaal of dit te probeer verdien nie. Uit die Ou Testament klink die boodskap reeds: “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk” (Jes.55:1). In die Nuwe Testament klink Jesus se stem: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!. Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy bin­neste vloei (Jes.58:11). Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang” (Joh.7:37,38). Die wydheid van God se liefde en rykdom sluit ook ons daaglikse fisiese, finansiële en ander behoeftes in. Jesus le sal ontvang…” (Joh.16:23).

“Here, vandag vra ek.”

Manie Aug 24th 2009 03:09 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.