Wo 24 Des: GEVAARLIKE LOKMIDDELS

Lees Romeine 5:16-26

“Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie.” (16)

`n Dag voor Kersfees bedreig hierdie gevaar ons ook. Hoe gaan ons more die koms van Jesus vier?

Die beroemde prediker, Rowland Hill, stap langs `n straat af toe hy `n vreemde toneel aanskou. `n Troppie varke tou gretig agter `n man aan. Nuus­kie­rig loop die prediker nader. Tot sy verdere verba­sing sien hy die man lei die varke reguit slagplek toe. Hulle volg plesierig, sonder enige teken van vrees. Rowland Hill loop vinniger en haal die man in. “Hoe kry jy reg om hierdie arme diere so maklik agter jou te laat aanloop en dit nogal slagplek toe?” vra hy. “O, dis maklik,” antwoord die man ewe vrolik. “Kyk, ek het hier `n sakkie bone. Kort-kort laat ek van die bone val. Die varke is so gulsig vir die bone dat ek geen moeite het om hulle slagplek toe te neem nie.”

Rowland Hill stap diep in gedagte terug. Hy dink so by homself: “So is dit met ons ook. Net so maklik lei Satan ons na ons ewige ongeluk toe sonder dat ons dit eers agterkom. Hy gooi net allerlei dinge wat vir die mens se sondige natuur lekker is as lokmid­dels voor hulle neer. Gretig volg die mens hierdie lekkernye vir die vlees. “Dié wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur … (dit) loop uit op die dood …” (Rom 8:5,6). “Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vlees­like begeertes …(2 Pet.2:10). Die praktyke van die son­dige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, on­reinheid, losbandigheid, afgodsdiens, rowery, vyandskap, haat, na-ywer, woede, rusies, ver­deeld­heid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge” (Gal.5:19,20).

Ons enigste behoud is `n lewe onder die reddende gesag van die Here Jesus Christus. “Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat ons ook deur die Gees wandel …die vrug van die Gees …is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing …”(Gal.5:22-25).

“Here, vandag vertrou ek in die Heilige Gees om my veilig deur vandag se versoekings te lei sodat ek die Here Jesus kan verheerlik.”

Manie Dec 31st 2008 09:03 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.