Vrydag 26 Junie – `n Hindernis vir Gebed

VRYDAG            `N HINDERNIS VIR GEBED

Lees Matteus 18: 15 – 35

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is” 15

 

            Gebed is toegang tot God om Hom te aanbid en dinge wat ons no­dig het te vra. Hierdie toegang kan blokeer word. In Christ and the Student World skryf Robert Wilder: “Nothing will hinder prevailing prayer more than an unforgiving spirit.” Dan vertel hy die storie van `n kind wat langs `n straat afloop. `n Groot hond kom blaffende na haar toe. Ver­skrik gaan sy staan. `n Vreemdeling kom vinnig na haar toe. “Toemaar, kindjie, jy kan nou verder loop. Hy het opgehou blaf.” Sy bly egter nog vreesbevange staan en antwoord: “Ja, maar sy blaf is nog in hom.” Sy het na die hond se dreigende oë gekyk. Robert Wilder merk op: We Christians are too civilized to quarrel outwardly, but is there not sometimes a bark inside – an unforgiving spirit?”

Ons baklei nie uiterlik nie, maar in die hart is so `n stram gevoel teenoor iemand wat op een of an­der tyd, op een of ander manier, ons te na gekom het. “Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.” Na Jesus in Matteus 18:15 oor vergifnis gepraat het, sê Hy: “As twee van julle…oor enige saak bid, sal my Vader wat in die hemel is, julle dit laat kry.” Hierop vra Petrus: “’Hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?’ Jesus antwoord hom: ‘Ek sê vir jou… selfs sewentig maal sewe keer.’” (Mat.18:21,22). Vy­andigheid in ons hart is `n groot geestelike hindernis in ons verhouding met God.

 

“Here, vandag vergewe ek my medemens.”

Manie Jun 25th 2009 05:46 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.