Maandag 1 Junie – Onbeperkte Verryking

MAANDAG      ONBEPERKTE VERRYKING

Lees Johannes 1: 1 – 18

“ En uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang” (16).

 

Vir 40 jaar was Socrates vir die wêreld `n gewaar­deerde leermeester, so ook Plato vir 50 jaar, en  Aristoteles  vir 40 jaar, skryf Henry G. Bosch. Jesus het net vir 3 jaar sy lering ver­kondig. “Yet the influence of Christ’s 3-year ministry infinitely transcends the impact left by the combined 130 years of teaching from these men who were among the greatest philo­so­phers of all antiquity.” Jesus het geen prente ge­skilder nie, maar van die grootste en beste wer­ke van Raphael, Michel­angelo en Leonar­do da Vinci het uit Jesus se Persoon, voor­koms, gedrag en lering inspi­rasie ge­put. Jesus het geen gedigte geskryf nie, maar Dante, Mil­ton, en ander van die wêreld se grootste digters is deur Hom geïnspireer. Jesus het geen musiek gekompo­neer nie, maar Hayden, Hän­del, Beethoven, Bach en Mendelsöhn se grootste komposisies is op Jesus se lof en eer gerig. So eindig Bosch sy vertelling: “Every sphere of human greatness has been enriched by this humble Carpenter of Nazareth.”

Hierdie waarheid wat Bosch uitwys, geld nie net vir skryf- en kunswerke nie. Dit geld elkeen van ons se lewe. Elke mens wat vir Jesus  plek in sy hart gee se lewe word goed en waarde­vol en nuttig gemaak deur die krag van Jesus se lewe, wat die Heilige Gees in ons lewens inbring.

“Here, vandag verlang ek Jesus se grootheid in my hart.”

Manie May 31st 2009 07:01 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.