VRYDAG 25 APRIL 14: NIE IN DIE STEEK GELAAT NIE

Lees Romeine 15:1-6
“…sodat ons deur die … bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” (4).

Ongeveer 1981 het “Padkos”, ‘n nuwe uitgawe van die bekende “Daily Light”, in die woorde van die Lewende Bybel verskyn. Die Christelike Lektuursentrum was die uitgewer. Die leierdiaken van Richardsbaai-gemeente, Francois Pretorius, waar ek toe leraar was, het vir my ‘n eksemplaar gegee. Ek het dit ‘n gewoonte gemaak om elke dag eers die dag se daggedeelte daarin te lees en dan my daaglikse Skrifdeel. Na amper 20 jaar is die boekie stukkend gebruik. Ek het dit al ‘n paar keer met gom en papier moes regmaak. Dit is onvervangbaar, want by elke datum is belangrike gebeurtenisse, gedagtes wat in my hart opgekom het, verjaarsdae ens. opgeteken. Toe ek gisteroggend 8 Januarie 2004 se gedeelte lees, en sien ek ek het van 1993 af elke jaar se jaartal daar geskryf, en ek het bygeskryf: “Dit is ‘n veilige lewe as die Almagtige God ‘n mens se lewensborg is”, het ek gevoel ek wil die tekse van daardie oggend¬gedeelte vir hierdie uitgawe van “Krag vir Vandag” se dagstukkie gebruik:
“Ek is vandag ‘n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is, in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie” (Ps.37:25).
“Want die Here verkies regverdigheid, en Hy sal dié wat aan Hom getrou is nooit in die steek laat nie, want Hy sal hulle vir altyd beskerm” (Ps37:25).
“Die Here het besluit om julle sy eie volk te maak en Hy sal sy volk nie in die steek laat nie, want dit sou ‘n klad op sy Naam wees” (1 Sam.12:22).
“Wees tevrede met wat julle het. Want God het gesê: ‘Ek sal nooit van jou af weggaan of jou in die steek laat nie” (2Kor.1:10).

“Here, ek wil vandag gerus wees, want ek is veilig.”

Manie Apr 20th 2014 11:44 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.