DONDERDAG 24 APRIL 14: VEILIG

Lees Jesaja 43:1-7
“Moenie bang wees nie, Ek is by jou” (7)
‘n Man het ‘n klein dogtertjie dopgehou wat stoksiel alleen op ‘n bus deur die stad ry. Sy het geen tekens van onrus of spanning getoon nie. Hy het oorgeleun na haar toe en vir haar gevra: “Meisietjie, is jy dan nie bang om so alleen in die bus te ry nie?” Sy het na hom toe omgekyk en vrolik geantwoord: “Niks kan met my gebeur nie, oom. My pa is die kondukteur van die bus.”
Nehemia het dit gedoen, met seënryke gevolge (Nehemia 2:3-5): “Ek was baie bang, maar … ek het ‘n skietgebed opgestuur na die God van die hemel ….” Nehemia se gebedslewe het nie net uit skiet-gebede bestaan nie. Daardie oggend het hy reeds ‘n tyd in gebed deurgebring (Nehemia 1:4): “Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid.” ‘n Gereëlde omgang met die Here deur die lees van sy Woord en gebed, maak ‘n mens vrymoedig om in ‘n noodsituasie ‘n skietgebed, met geseënde gevolge, na God op te stuur.
“Here, ek wil vandag naby U bly, sodat U my maklik kan hoor as ek na U roep om hulp.”

Manie Apr 20th 2014 11:41 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.