WOENSDAG 23 April: DIE OFFER

Lees Galasiëers 2:17-21
“Wat my betref…ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe”(19).

’n Paar dekades gelede was omstandighede in Midde-Afrika uiters primitief en armoedig. ’n Jong inboorlingvrou, wat ’n aaklige lewe van sonde en boosheid geleef het, het met ‘n Christelike sen¬dingstasie in aanraking gekom. Die evangelie het haar donker hart binnegedring en sy het tot beke¬ring gekom. ’n Nuwe lewe van lig en goedheid het vir haar aangebreek. Vrygemaak van donker by¬geloof en bose vrees het sy die Here met oorgawe en blydskap gedien. Op Kersdag het die inboor¬ling Christene offergawes vir die Here gebring, in antwoord op God se groot gawe van sy Seun wat Hy gegee het en wat sy hemelse heerlikheid prys gegee het en aarde toe gekom het. Weens hul uiterse armoede het die gawes meestal uit ’n bossie blomme of ’n handvol groente bestaan. Die bekeerde jong inboorlingvrou het ’n silwermunt¬stuk, ongeveer ’n dollar werd, as haar offergawe gebring. Vir Midde-Afrika se mense was dit ’n for¬tuin. Die sendeling was verstom oor so ’n buitengewone gawe. Eers wou hy dit nie aanvaar nie. Dit was te kosbaar. Die vrou het vreugdevol daarop aandring dat hy dit neem. Waar kom sy daaraan, wou hy weet. Met ’n stralende glimlag antwoord sy: “Ek het myself aan die plantasie se voorman as slaaf verkoop. Ek wou aan Jesus ’n offer gee wat my hart tevrede sou maak.” Dit is wat haar lewe vir haar werd was en dit is die offer wat sy gebring het vir haar Here wat sy lewe vir haar afgelê het. “Hy wat in die gestalte van God was…het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word” (Fil.2:6,7).
Christenskap wat ontspring uit ’n hart wat deur die Heilige Gees met liefde vir Christus aan die brand gesteek is, is ’n oorvloedige, oorwinnende Christenskap. Vir iemand, soos sy, wat uit ’n stik¬ke duisternis gekom het, was Jesus die lig en vreugde van haar lewe. Haar hele lewe het aan Hom behoort.
“Here, vandag bring ek my lewe as ’n offer aan U voete. Ontsteek deur U Heilige Gees ook in my ’n liefde wat my hele lewe vir U ’n offer maak.”

Manie Apr 20th 2014 11:40 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.