DINSDAG 22: ‘N PLEK IN DIE RY

Lees 1 Korintiërs 3: 1 – 4 Lewende Bybel
“…nog gelei …deur julle eie begeertes…”(3)

Een Woensdagmiddag vyfuur gaan Bruce Larson, gewilde prediker en skrywer, New York se Port Authority-busterminus binne. Hy is haastig om tuis te kom, iets te eet en dan ’n diens te gaan waarneem. Voor die roltrappe staan die mense in lang rye om hul bus¬se huis toe te haal. Hy val in ‘n tou en beweeg met slakkegang saam vorentoe. Eindelik is hy voor en maak gereed om die roltrap te betree. ’n Middeljarige vrou kom skielik van die kant af en druk met ‘n strak gesig voor hom in. Sy plant haar elmboog pynlik in sy maag en bestyg die roltrap. Sy eerste instink is om haar dadelik op haar plek te sit. Hy hou hom in. Hy is mos darem ‘n Christen, al kom hy nog baie kort aan die volmaakte liefde. Hy stamp haar elmboog weg en sê met oordrewe sarkasme: “Ekskuus tog. Ek het nie bedoel om u te stamp nie.” Die vrou se reaksie is oorweldi¬gend. Sy draai om. Van die trappie af, net hoër as syne, kyk sy hom reguit in die oë. Dit lyk of haar gesig uitme¬kaar val soos haar plooie glad word. “Ek kan dit nie ver¬staan nie,” sê sy verbysterd en diep verskonend. “U is so gaaf teenoor my. Dis ék wat ingedruk het en nou vra ú my om verskoning!” Bruce is stomgeslaan. Sy rea¬geer ¬op sy valse vertoon van liefde asof dit eg en warm was. Is dit dalk die eerste keer dat iemand, met wie sy geveg het vir ’n plek in die ry, vir haar terugstaan en sonder stryd vir haar plek maak? Skaam oor sy eie klein¬likheid mompel hy: “Dit kos niks om vriendelik te wees nie,” en hy snel blindelings na sy bus toe.
In die bus, op pad New Jersey toe, is hy skaam en verleë oor sy skandelike gedrag. “Here,” bid hy saggies, “hoe kan ek vanaand preek? Wat wil U my leer?” Toe is dit asof die Here hom antwoord: “Bruce, Ek probeer aan jou en al my kinders sê: die lewe op hierdie aarde word nie deur prediking en leringe en komitees verander nie, maar deur mense wat hulle regmatige plek in die ry afstaan, net omdat Ek my regmatige plek afgestaan het, toe Ek my troon in die hemel ontruim het en júlle plek op aarde kom inneem het. Wat Ek vra, is dat jy, wat voorgee jy het My lief, dieselfde moet doen.”
Soms is ons in Bruce Larson se plek: ons be¬skerm ons plek in die ry. Soms is ons in die vrou se plek: ons druk onredelik in vir ’n plek in die ry. Pau¬lus lê sy vinger op die oorsaak in 1 Kor. 3:1-4: “…mense wat net agter hulle eie begeertes aangaan… wat nog leef volgens hulle eie begeertes…gelei deur hulle eie begeertes. Dit wys dat hulle… nie deur die Here nie, (maar) deur die sondige menslike geaardheid oorheers word…”. Ons het in ons lewe die volheid van die Heilige Gees nodig, sodat Chistus in ons hart die oorhand kan hê en oor ons heers.

“Here vandag, wil ek met die krag van u Gees, deur u liefde in my, vir iemand anders plekmaak.”

Manie Apr 20th 2014 11:39 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.