MAANDAG 21: MET SY EIE HOEK GEVANG

Lees Lukas 19:1-10
“Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (10).

Ernie Holland het 85,000 kunshengelvlieë gebind, terwyl hy sy gevangenistermyn in die Milhaven Gevangenis in Kinston, Ontario, uitgedien het. Toe word hy met sy eie hoek gevang.
As seuntjie het hy leer steel. Sy gesin was baie arm. Hy het begin steel om in sy gesin se behoef¬tes te voorsien. Die eerste spek en eiers¬ ete in sy huis, was toe hy dit in ’n supermark gesteel het.
Op 12-jaar is hy in ’n verbe¬te¬ring¬skool geplaas en op 18-jaar beland hy in die tronk. Van ’n kind se winkeldiefstal af het sy misdade vererger tot ’n poging tot moord. Hy is as gewoontemisdadiger ver¬klaar. Vir 25 jaar was hy in tronke van enige soort. Hy het gemeng met manne wat getier, gevloek en gewanhoop het. Keer op keer ontsnap hy, maar hy is altyd weer gevang en teruggeneem. Uiteindelik het hy in Milhaven beland. Uit Milhaven ontsnap niemand nie.
Om die lang, leë, hopelose ure te vul, het Ernie begin hengelvlieë vervaardig. Dit het in ’n aardige besigheid ontwikkel. Hy het sy produk geadverteer deur monsters aan sportwinkels te stuur. Die afset was goed. Onder andere het hy van sy monsters aan Bailey’s Sport Centre in Pembroke, Ontario, gestuur. Grant Bailey, die eienaar, het ontvangs per brief erken. Hy het sy brief afgesluit met ’n kort getuienis hoe hy kort te vore Christus as Verlosser leer ken het. Hy het ook vir Ernie ‘n Bybel gestuur. Vir die eerste keer hoor Ernie van ’n God wat die sondaar lief het.
Om die gevangenisowerhede te beïndruk en om verveling te verdryf, begin Ernie die Bybel lees. Daagliks lees hy ‘n aantal hoofstukke en lees so die Bybel vinnig. Daarna lees hy dit weer en weer deur. Ernie begin agterkom hy is besig om innerlik te verander. Hy haat nie meer nie; hy veg nie meer nie. En toe een nag in sy sel ontmoet die Here Jesus hom. Dit was of die Heiland vir hom sê: “Ernie Holland, jou lei is skoon ge¬vee.” Diep in die nag sit hy in sy sel, op sy smal bedjie en huil. Vrede kom in sy hart en ’n diepe bewussyn van die Here se liefde vervul sy hart. Hy weet die geharde gewoontemisdadiger het ’n nuwe mens geword. Hy is vir goeie gedrag vroeg ontslaan. Die dag toe hy ontslaan is, het mnr. Bailey buite gewag. Die Baileys het hom in hul huis geneem en vir hom in hul winkel werk gegee.
Ernie Holland het dadelik begin om 25 jaar agter die tralies se skade in te haal. Hy beywer hom om jongmen¬se, en veral jong oortreders, reg te help. Elke Sondag besoek hy tronke en verkondig die redding in Christus, wat hom vrygemaak het, ook aan ander gevangenes.
Hoe dankbaar moes Grant Bailey nie gewees het, hy het die klein ekstra tree gegee, om vir Ernie Holland te skryf en vir hom ’n Bybel te stuur nie!

“Here, vandag wil ek my oë oophou vir ’n skrefie van ’n geleentheid om U aan iemand bekend te maak.”

Manie Apr 20th 2014 11:38 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.