DONDERDAG 3 APRIL – WA HY BEHOU HET

DONDERDAG WAT HY BEHOU HET
Lees Jesaja 43:1-4
“As jy deur water moet gaan is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie…”(2).
’n Man met wie dit finansieël baie swaar ge¬gaan het, kom een aand tuis. Hy sink op `n stoel neer en met sy kop tussen sy hande ¬kreun hy: “Ek het alles verloor. Alles is verby!” “Wat makeer?” vra sy vrou verskrik. “Ons kan nie meer ons re¬ke¬ninge betaal nie. Hulle gaan al ons goed vat: ons huis, meubels, kar. Ag, ek het alles verloor.”
Sy klein dogtertjie sit op die grond en speel en luister alles aan. Skamerig klouter sy op sy skoot. “Pappa het nog vir my,” sê sy sag¬gies. Sy vrou streel oor sy kop. “Jy het my ook nog.” Sy ou moe¬der, oorkant die tafel, vee oor haar oë, skuif haar brilletjie reg en sê: “En jy het nog al God se be¬lof¬tes.” Die man tel sy kop op. “Ja”, sê hy met nuwe hoop in sy stem. “En ek het nog my verstand en my gesondheid en my krag. Ek sien dit nou. Die beste dinge het ek behou. God sal ons help en ons sal bo uitkom.” Met geloof het hy sy probleme weer in oënskou geneem. Dinge was skie¬lik nie meer so donker nie. Hy het uitweë raakgesien wat hy in sy wanhoop misgekyk het. Sake het ’n nuwe wending begin neem. Hulle het uit hulle moei¬lik¬heid losgekom. “Hy gee die ver¬moei¬des krag, en versterk dié wat nie meer kan nie…selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag…hulle vlieg met arendsvlerke” (Jes.41:29,31).
Die ou, bekende Hallelujalied vertel van die ge¬heim, hoe om met die kalmte, wat die Here in ’n wanhopige hart bring, te kyk na alles wat nog oorgebly het!

As die lewenstorme woedend om jou slaan,
en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan –
Tel jou seëninge, tel hul een vir een,
en jy sal verbaas wees oor wat God verleen!

“Here, vandag dank ek U vir al u seëninge in my lewe en ek gaan met nuwe moed vorentoe.”

Manie Mar 30th 2014 03:34 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.