DINSDAG 1 APRIL – WEES WAKKER

DINSDAG WEES WAKKER
Lees: 2 Korintiërs 6: 1 – 7
“’Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.’ Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding” (2).

Daar kom oomblikke in ‘n mens se lewe, wanneer jy besluite moet neem wat jou lewe sal verander. Jesus het op ‘n dag twee mense uitgenooi om aan te sluit by sy span, maar elkeen het ‘n rede gehad om dit uit te stel. Die een moes ‘n begrafnis bywoon en die ander een wou eers huis toe gaan om sy besluit met sy gesin te deel. Ons hoor nooit weer enigiets van hulle nie. Matteus maak ‘n opmerking: “Toe Jesus in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg.” Die ander twee het die boot gemis! Jy sal nooit sukses behaal as jy heeltyd take uitstel nie. As jy te lank vat om ‘n besluit te neem, gaan die geleentheid dalk by jou verby. Aarseling bring lewen¬skade. Radiokansel saai die evangelie nie net oor die radio uit nie, maar ook per internet. Neil het vir ons hierdie mooi Radiokansel-storie gestuur.
Een van die beste voorbeelde van die gevaar van uitstel om `n besluit te neem, is die verhaal oor die patentering van die telefoon. In die 1870′s het twee manne afsonderlik daaraan gewerk om telegrafie, wat die tegnologie van die tyd was, te verbeter. Albei het die idee gehad om klank deur ‘n kabel oor te dra. Albei, Alexander Graham Bell en Elisha Gray – het hulle idee op dieselfde dag, 14 Februarie 1876, by die patentkantoor ingegee. Bell het daardie dag sy idee vir ‘n patent ingedien. Gray, aan die ander kant, het besig geraak met iets anders en het sy prokureur gestuur om die belangrike kontak met die patentkantoor te maak. Ongelukkig het die prokureur eers meer as ‘n uur ná Bell opgedaag om aansoek te doen vir ‘n caveat, ‘n tipe verklaring wat sê iemand het ‘n voorneme het om aansoek te doen vir ‘n patent. Daardie paar minute het Gray duur te staan gekom. Bell se aansoek is in die hof goedgekeur, alhoewel Gray beweer het, hy het eerste die idee gehad. Dit is nie goed genoeg om slegs die geleenthede raak te sien wat God vir jou gee nie, jy moet hulle benut. Met ander woorde – Moenie die boot mis nie!
Die duurste aarseling is om later, en dalk te laat, oor ‘n mens se ewige bestemming seker te maak. Hierdie belangrike taak kan niemand anders vir ons doen nie. Dit is ‘n persóónlike saak, ‘n persoonlike verantwoordelikheid. Die Here se woord spoor ons aan: “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol” (Jes.1:18 –Ou Vert.). Jakobus waarsku ons ook in sy brief, Jakobus 4:13: “Kom nou, julle wat sê ‘Vandag of môre….’ Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar ’n damp wat ‘n oomblk verskyn en dan sommer weer verdwyn.” Bid sommer nou, net daar waar u is: “Here Jesus, red my vir ewig, asseblief.”
“Here vandag handel ek op u Woord.”

Manie Mar 30th 2014 03:26 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.