WOENSDAG 19 MAART – DIE BYBEL EN GEBED

WOENSDAG DIE BYBEL EN GEBED
Deur Dr Andrew Murray
Lees Romeine 15:4- 6
“… opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” (4)

Vir ware omgang met God, is die Woord van God en gebed onafskeidbaar. In die binnekamer hoort hulle by mekaar. In die Woord spreek God tot ons en in gebed spreek ons tot God.
Die Woord leer my die God ken tot wie ek moet bid. Dit leer my hoe om te bid soos Hy wil hê. Die Woord leer my wat ek van God mag verwag en gee my heerlike beloftes wat my in gebed aanmoedig.
Die Woord vloei uit God se hart en bring sy gedagtes en sy liefde in my hart. Dan gaan dit weer terug uit my hart na sy hart en so word gebed, ‘n gemeenskap tussen God se hart en my hart.
Die Woord leer my God se wil te ken. Die Woord leer my die wil van sy beloftes ken, oor wat Hy vir my wil doen. Dit leer my ook sy wil ken, oor wat ek vir Hom moet doen. So leer ek vertroue ken en so leer ek gehoorsaamheid ken.
Hoe meer ek bid, hoe meer voel ek my behoeftes aan die Woord, en verheug ek my daarin. Hoe meer ek die Woord van God lees, hoe meer stof en krag het ek tot die gebed. Die Gees wat die Woord gespreek het, is ook die Gees van gebed. Hy leer my hoe om die Woord te ontvang en voor God te buig.
Leer om die Woord altyd as van God aan te neem en in die krag daarvan te bid en ‘n antwoord te verwag. As ons die Woord in diepe eerbied in die hart en op die lippe neem voor God, word dit ‘n bron van hemelse krag en seën. Alles wat die Woord van God sê, het hemelse, goddelike lewenskrag, wat ons sterk maak en in staat stel om groot dinge van God te vra en te ontvang.

“Here vandag wil ek hierdie weg volg.”

Manie Mar 16th 2014 06:05 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.