DONDERDAG 27 FEBRUARIE – GEVRA EN ONTVANG

DONDERDAG GEVRA EN ONTVANG
Lees Filippense 4:2-9
“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend…(6)

Dr.F.B.Meyer, prediker en skrywer, was ’n pas¬sasier op ’n skeepsvaart oor die Atlantiese ose¬aan. Die kaptein het hom gevra, om een Sondag¬oggend ‘n diens vir die eersteklas passasiers, in hulle luukse salon te hou. Sy tema was: Beant¬woorde gebed. ’n Bekende vrydenker woon die diens by. Iemand vra sy opinie oor die preek. “Ek glo nie ’n woord hiervan nie,” sê hy. Daardie mid¬dag hou dr. Meyer vir die toeristeklas passasiers ook ’n diens in hulle salon. Uit verveling be¬sluit die vrydenker hy woon daardie diens ook by. Op pad daarheen, tel hy in die luukse salon twee lemoene op en steek dit in sy sakke. Hy stap by ’n ou vrou verby, wat met haar silwergrys hare op ’n dekstoel lekker sit en slaap, haar hande oop op haar skoot. Op die ingewing van die oomblik sit hy ’n lemoen in elke hand. Toe hy te¬rugkom van die diens af, stap hy weer by die vrou verby. Nou is sy wakker en sit met blink oë lekker aan een van die lemoene en eet. “Lyk my jy geniet jou lemoen,” merk hy vriendelik op. “Ja, my Vader is goed vir my,” antwoord sy opgewek. “Jou vader? Hy kan tog nie meer leef nie,” sê hy verwonderd. “O ja, Hy leef. Vir vyf dae was ek erg siek aan seesiekte. Vanoggend het ek vir die eerste keer beter gevoel. Ek het so lus gehad vir ’n lemoen. Dit sou my goeddoen. Ek het geweet daar is lemoene in die luuksesalon, maar ek het nie geweet hoe om dit hier in die toeristeklas te kry nie. Toe vra ek my hemelse Vader om vir my ’n lemoen te stuur. Ek het aan die slaap ge¬raak, en wil jy glo, toe ek wakker word, het ek in elke hand ’n lemoen.” “Kan dit wees?” vra die man verslae. “Dit klink ongelooflik, maar dit het regtig net so gebeur,” bevestig sy dit. Hy stap weg en hy dink diep en ernstig. God het nie net haar gebed gehoor en feitlik dadelik geantwoord nie, maar Hy het hóm gebruik om vir die vrou haar lemoene aan te dra!
Dit is een van die versterkende elemente in ons ge¬loofslewe: God hoor ons gebede en antwoord ons gebe¬de. Meeste van ons kan getuig van wonderlike gebeds¬antwoorde in ons eie lewe. Ons hoor dit ook van ander se lewenservaringe. Die Bybel moedig ons gedurig aan om van God die dinge te vra wat ons nodig het. God het ’n behae daarin om sy kinders se gebede te beantwoord. Net voor sy kruisiging en hemelvaart het Jesus vir sy dissipels, wat op aarde sou agterbly, ’n goue kaart in die hand gegee: “Ek gaan om vir julle plek gereed te maak… Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word (Joh.14:13,14).

“Here, vandag kom ek om in Jesus se Naam iets te vra.”

Manie Feb 23rd 2014 05:27 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.