Donderdag 21 Mei – Verwag Baie

 DONDERDAG          VERWAG BAIE

Lees Lukas 11: 9 – 13

“Ek sê vir julle: Vra en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word” (9).

 Gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die kapelaan van `n lugmageenheid, kapt. John­son, sy vegeenheid vergesel op `n bom­aan­­val op vyande­like eilande, etlike honderde kilo­meter ver van hul­le basis af, vertel Earl C. Willer. Die aanval het goed  afgeloop, maar met die terugkeer, begin hulle vlieg­tuig hoogte verloor en die motore sny uit. Hulle maak `n veilige landing op `n vreem­de eiland.  Die vyand was in beheer van die eiland, maar die vliegtuig kon on­gesiens land. Die be­vel­voer­ende offisier kom na kapt. John­son toe. “Chaplain, you have been telling us God answers prayer in time of trouble, and that He does it right away. We’re out of gas, base several hundred miles away – almost surrounded by the enemy.”

 Dadelik weet kapt. Johnson  wat van hom ver­wag word. Met toegewyde geloof begin hy dadelik bid. Met beloftes in die Bybel, oor ge­beds­­ver­horing, versterk hy sy geloof. Dit word nag, maar hy hou  aan bid. Ongeveer tweeuur die oggend word die bevelvoerende offisier wakker en voel om na die waterkant toe te loop. Hy kom af op `n vlot wat op die strand uitgespoel het. Op die vlot is `n groot kan brandstof. `n Paar uur later was die afdeling veilig terug by hulle tuisbasis.

`n Latere ondersoek het aan die lig gebring dat die kaptein van `n Amerikaanse tenkskip, in `n deel van die oseaan wat vol vyandelike duikbote was, besluit het om van `n deel van sy brandstofvrag ontslae te raak. Willer skryf: “To minimize the danger in case of torpedo hit, barrels were placed on barges and put adrift six hundred miles from where Johnson and the plane crew were forced down. God had navigated one of these barges through wind and current and beached it fifty steps from the stranded men.”

Soms antwoord God ons gebed langs natuurlike en begrypbare kanale, maar as dit nodig is doen God `n wonderwerk om sy kind te help. “Weens die gedrang het Jesus vir sy dissipels gesê om vir Hom `n skuitjie reg te hou, sodat die mense Hom nie vertrap nie” (Mark.3:9). `n Praktiese, verstaanbare reëling. In `n ander situasie was `n wonderwerk no­dig: “Die skuit was reeds `n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister…met dagbreek die vol­ende môre het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom” (Mat.14:24). Bó, menslike planne, red Jesus hulle uit hulle benardheid. Bid as u in die moeilikheid is. Die Here weet hóe om sy kinders se gebed te verhoor.

 “Here, vandag bid ek oor my moeilike probleem.”

Manie May 20th 2009 07:04 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.