SATERDAG 15 FEBRUARIE – PADKOS

SATERDAG PADKOS
Hy sal vir sy volk sorg soos ‘n herder vir sy ska¬pe. Die klein lammertjies dra Hy in sy arms en hou hulle teen sy bors. (Jes.40:11). Ons Hoofpriester kan ons swakhede verstaan want Hy het presies dieselfde versoekings as ons gehad, maar Hy het nie daaraan toegegee en sonde gedoen nie (Heb.4:15). Laat elkeen wat moedeloos in die donker rondsoek, op die Here vertrou en op Hom reken (Ps.37:24). Hy sal ons weer in die lig uitlei en ons sal sien hoe Hy ons red (Mig.7:9). As jy op die regte manier na dinge kyk, sal jou lewe helder verlig wees.” (Mat.6:23). – ‘n Mens moet gewillig wees om te luister, maar nie gou wees om te praat of om kwaad te word nie (Jak.1:19). – As iemand…nooit iets verkeerds sê nie, is hy ‘n volmaakte mens want dan is hy iemand wat homself kan beheer (Jak.3:2). – Onhou dat Christus ook ter wille van julle gely het en vir julle ‘n voorbeeld gestel het. Julle moet sy voobeeld volg. Hy het geen sonde gedoen nie en nooit iets gesê wat nie absoluut waar was nie. Mense het Hom uitgeskel, maar Hy het nie teruggeskel nie. Toe hulle Hom gemartel het, het Hy nie gedreig dat Hy wraak sal neem nie. Hy het alles oorgelaat aan God… (1 Pet.2:21-23).

Manie Feb 9th 2014 01:55 pm Padkos No Comments yet

Comments are closed.