SATERDAG 1 FEBRUARIE – PADKOS

PADKOS
Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.
Dit is ’n voor¬reg as Israel se God ’n mens help en as ’n mens sy verwagtinge op die Here sy God stel…(Ps.146:5). Dit alles is die erfenis wat Ek sal gee aan elkeen wat die oorwinning behaal… (Op.21:7). God het vir die wat Hom liefhet dinge voorberei …wat wonderliker is as enigiets wat ’n mens al ooit gesien of gehoor het…maar ons weet nou daarvan omdat God sy Gees gestuur het om ons daarvan te vertel…(1 Kor.2:9,10). In hierdie saak help die Hei¬lige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat of te bid nie. Maar die Gees bid vir ons by God op ’n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. God ken die harte van men¬se deur en deur en Hy weet ook wat die Gees bedoel. Want wat die Gees vir ons by God bid is ook wat God wil (Rom.8:26,27). Wanneer die Gees, wat self die waarheid is, kom, sal Hy julle in die waarheid inlei (Joh.16:13). Want die Here God is ons son wat vir ons lig gee en ons skild wat ons beskerm…en Hy sal niks wat goed is… terughou nie (Ps.84:12).

Manie Jan 26th 2014 06:43 pm Padkos No Comments yet

Comments are closed.