DINSDAG 28 JANUARIE – WEES GEREED OM TE HELP

DINSDAG           WEES GEREED OM TE HELP

Lees Handelinge 8:26-40

“Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit… Filippus het… begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig.” (31,35)

 

Dr. R. A. Torrey, die bekende prediker en skrywer van meer as ’n eeu gelede, vertel Maj. Whittle se verhaal. Hy was ’n majoor in die Amerikaanse burgeroorlog. Toe hy die dag sy ma groet om front toe te gaan, sê sy vir hom, sy stuur hom met haar gebed weg en sal hom elke dag met haar gebede dra. Hy was toe nie ’n Christen nie. Hy was in verskillend veldslae betrokke. In een geveg is hy gewond en sy arm moes afgesit word. Sy ma het vir hom ook ’n Bybel gegee wat hy deurentyd bewaar het, maar nooit gelees het nie. Toe hy in die hospitaal lê, begin hy die Nuwe Testament by Matteus lees. Hoe meer hy lees hoe meer begin hy belangstel. Hy sê: “I saw as plain as day the way of salvation, but I didn’t have the slightest desire to follow that way or believe it.” Op ’n dag kom ’n verpleegster na sy bed toe en sê vir hom: “’n Seun van 19-jaar oud het ingekom en hy is sterwend. Hy vra iemand om vir hom te bid. U is die enigste een wat ek ken wat dit kan doen.” Hy sê vir haar hy kan dit nie doen nie, hy is net so sleg as enigeen van die ander wat daar lê. Sy moet iemand anders kry. Die verpleegster ant­woord: “U is die enigste een wat Bybellees. Ek het u ook nie hoor vloek nie. Wil u nie asseblief maar kom en sien wat u vir hom kan doen nie.” Maj. Whittle gee toe en gaan met haar saam. Dit is ’n pragtige jongman, maar in sy oë is ’n verskriktheid. “Ek kan nie doodgaan soos ek is nie,” fluister hy. Vir hierdie seun moet gebid word, besef die majoor. Iets in hom dring hom om te kniel, sy eie sonde te bely en self tot bekering te kom en dan vir die seun te bid. Maj. Whittle kniel by die seun se bed. Eers maak hy sy eie saak met die Here reg. Toe bid hy vir die seun en lei hom om self ook, op grond van tekse wat maj. Whittle uit sy Bybellees van die afgelope tyd onthou, in die Here Jesus te glo as sy Redder wat deur sy kruisdood sy sonde gedra het. `n Kalmte kom oor die seun. `n Paar dae later is hy dood, maar hy was die rede waarom  Maj. Whittle self by die Here uitgekom het. Die verpleegster het ook deel gehad in die seun se redding.

“Here, vandag wil ek ook gereed wees om iemand wat na U soek te help om U te vind.”

Manie Jan 26th 2014 04:14 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.