VRYDAG 6 DESEMBER – ALLES BLY AGTER

VRYDAG             ALLES BLY AGTER

Lees Matteus 16: 26 – 28 – Ou Vertaling

“Want wat baat dit ’n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?” (26)

Keiser Karel die Grote van die Franke en later ook van die Romeinse ryk en feitlik geheel Europa,  in die ja­re 742 – 814, kon toe die rykste man op aarde genoem word. Hy het die Christelike gods­diens aangeneem en was die Pous se regterhand. Hy het skole gestig en in sy ryk baie goeie dinge gedoen. Self kon hy dit met die lees en skryf egter nie verder bring as om sy naam te teken nie! Maar dit is ook hy wat ander met wapengeweld gedwing het om sy Roomse Christelike geloof te aan­vaar. Robert J. Morgan vertel, hy het opdrag gegee om in koninklike gewaad en houding, op sy troon, met sy swaard langs hom en sy kroon op sy kop, en met die Evangelie van Mat­teus oop op sy skoot,  begrawe te word. Toe sy graf la­ter oopgemaak is, het hy nog so daar op sy troon ge­sit: die kroon skeef op sy skedel, sy swaard onaangetas langs hom, die Evangelie van Matteus op sy kaal, geel knie­knop­pe, sy be­ne­­rige, krom voorvinger op die bladsy voor hom by Mat­teus 16:24: “Want wat baat dit ’n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?”

Vir élkeen van ons is ons sterfoomblik die be­lang­rikste oomblik van gans ons lewe. Ons hele le­we, wat verbygegaan het, se waarde word in daar­die oomblik opgesom. Ons lewe in die ewigheid be­gin dan. Wat ons kan saamneem hemel toe, tel dan. “Maak vir julle skatte in die hemel byme­kaar…” (Mat.6:20). “’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net een maal geoffer om die sondes van baie weg te neem” (Heb.9:27,28).

 

“Here, vandag wil ek sekermaak dat ek ook deel in die voordeel van hulle wie sondes weggeneem is.”

Manie Nov 30th 2013 09:33 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.