MAANDAG 2 DESEMBER – DIE ENIGSTE REDDING

MAANDAG         DIE ENIGSTE REDDING

Lees Hand.4:1-22

“Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie”(12).

 

Enkele jare gelede raak twee manne in hul boot, bokant die Niagrawaterval, in die moeilik­heid. Hulle roei wanhopig, maar die stroom voer hulle vinnig na die donderende val toe. Op die oewer word koorsagtige pogings aangewend om die twee manne te red. Net betyds word ‘n tou na hulle toe uitgegooi, wat binne-in die boot beland. Die een man gryp die tou dadelik gretig vas. Juis op daar­die oomblik dryf ’n houtstomp teen die boot vas. Tot almal se ontsteltenis gryp die ander man paniekerig na die drywende stomp en klou kramp­agtig dááraan vas. Die mense skree vir hom om die stomp te los en ook die tou te gryp. Hy klem die stomp net stywer vas. Die man wat die tou ge­gryp het, is veilig aan wal gebring. Die ander man is met stomp en al by die waterval af.

Die mens bevind hom wat sy sieleheil betref in net so ‘n groot gevaar. Gelukkig is daar redding, hoe sterk die afwaartse stroom ookal mag vloei en hoe hard die waterval ook al dreun. Die veilige tou van Christus se verlossing word uitgegooi en ’n mens kan dit gryp en gered word. Ongelukkig dryf ander reddingstompe ook in ons lewensrivier rond. Vir ons eie onthalwe, om nie op die ou end wreed ontnugter te word nie, moet ons seker maak waarop ons ons saligheid bou.

Waarop grond ek my hoop vir redding en die ewige lewe? Vir ons almal is daar net één betroubare reddingswete: weens die sondes wat ek gedoen het, is ek verlore en kan dit op geen manier weer goedmaak nie, behalwe om te vertrou in die Here Jesus Christus, die Seun van God, wat aan die kruis op Golgota die straf vir al my sondes gedra het en my só met God versoen het. Ek het na Hom toe gegaan en in gebed vir Hom gesê, ek is verlore weens my sondes en Hom gevra om my te red. Dít is die reddingstou wat ons gryp en waarmee ons in die veiligheid van die ewige lewe wat God ons uit genade gee, gebring word.

Ons het ’n lied wat dit beklemtoon:

Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil,

 is daar lewe vir jou en vir my;

sien gelowig op Hom, word gereinig en leef

want verlossing bied Jesus jou vry.

“Here, vandag hou ek u reddingstou styf vas deur in Jesus se kruisdood vir my redding te vertrou.”

Manie Nov 30th 2013 09:25 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.