VRYDAG 27 SEPTEMBER – ALTYD OOP BOONTOE

VRYDAG             ALTYD OOP BOONTOE           

Lees Psalm  121.                         

“Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die Be­sker­mer van Israel sluimer…slaap nie’ (2,3).

 

Charles Garret het eenkeer gepreek oor die vraag: Hoekom is daar in die Christen se lewe steeds moeilikhede? “Die Christen word nie van moeilikheid gevrywaar nie,” het hy in sy preek gesê. “Daar is mense wat na hulle bekering meer moeilikheid belewe as voor hulle bekering. Ek ken Christene wat letterlik omring is met moeilikhede. Moeilikheid voor hulle, moeilikheid agter hulle, moeilikheid aan die linkerkant, moeilikheid aan die regterkant.” ’n Man van diep in die sewentig, wat ’n leeftyd van Christenskap agter hom het, het met sigbare genoë geluister. Hy val die prediker hardop in die rede: “Aan God die eer! Boontoe is dit altyd oop.” Met ’n groot glimlag het Garret bygevoeg: “Jy is reg, my broer. Daar is een oog wat dag en nag kyk; een oor wat dag en nag luister; een hart wat dag en nag voel.”

Psalm 102 word genoem: “Gebed van ’n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en hy sy klagte uitstort voor die Here.” Onder die baie bemoedigende tekse in die Psalm verseker vers 20 en 21 ons: “Hy het uit sy heilge woning na onder gekyk en uit die hemel gesien wat op die aarde gebeur, die gekerm van die gevangenes gehoor en dié wat naby die dood was, bevry.”

Drie vermoëns van ons ewige God en Vader verseker vir ons, as ons kinders van God geword het, ’n veilige posisie. Die eerste is: Liefde. Hy het ons lief soos ’n pa sy kind lief het en daarom wíl Hy vir ons die beste gee. Jesus het ons op hierdie grond leer bid: “Ons Vader wat in die hemel is…” Jesus het breër hierop uitgewy: “Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra…As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van Hom vra?” (Mat.7:9-11). Tweedens: Wysheid. Hy is alwys. Ons kan met ons kinders soms onverstandig optree en vir hulle dinge gee, wat liewer weerhou moes word. Ons hemelse Va­der weet watter weerstande en ook uitdagings vir ons karaktervorming en toename in geesteskrag beste is. “…moenie mismoedig word as die Here jou teregwys nie, want die Here tug hom wat Hy liefhet. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders”(Heb.12:5-7). ”God is magtig om julle te laat vasstaan….Aan Hom die enigste en alwyse God behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid…”(Rom.16:25). Derdens: Almag. Ons hemelse Vader is al­mag­tig: Hy kán dit wat ons nodig het vir ons doen en vir ons gee. “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik..”(Mat.19:26). God skik die verloop van sake en omstandighede om ons ge­be­de te verhoor of Hy doen ’n wonderwerk.”Ek sal vir hulle uitkoms gee: Ek sal hulle bly maak, hulle sal geen kommer meer hê nie” (Jer.31:13).

 

“Here, vandag bring ek met vrymoedige geloof my nood na U toe.”

Manie Sep 20th 2013 11:01 am Algemeen No Comments yet

Comments are closed.