WOENSDAG 28 AUGUSTUS – WIE SE BEELD?

WOENSDAG                 WIE SE BEELD?

Lees 1 Korintiërs 3:1-18

“Ons word al meer verander om aan …Christus gelyk te word,(deur) die Here wat die Gees is” (18)

            Dannaker, die Duitse beeldhouer, werk vir twee jaar aan ’n beeld van Christus. Uiteindelik is hy tevrede. Hy besluit om die voorkoms van die beeld op die proef te stel. Hy roep ’n dogtertjie na sy ateljee toe. Hy wys na die beeld: “Wie is dit?” Na een kyk, antwoord sy: “”n Groot man.” Dannaker weet hy het gefaal. Hy neem egter weer sy beitel en hamer, vertel The Presbyterian. Vir ses lange jare werk hy weer aan die beeld. Toe hy tevrede is met sy werk, roep hy weer ’n dog­tertjie, laat haar voor die beeld staan en vra: “Wie is dit?” Vir ’n lang oomblik kyk sy na die beeld en toe kom trane in haar ogies en sy vou haar handjies oor haar bors en fluister: “Laat die kin­dertjies na My toe kom.” Vir Dannaker is dit ge­noeg. Hy weet hy het geslaag. Daarna vertel hy wat in die ses jaar met hom gebeur het. Gedurende die vermoeiende dae van daardie ses jaar, het hy met sy Bybel in sy binnekamer, ’n open­baring gekry van wie die Here Jesus Christus reg­tig is. Die beeld van Christus in sy hart het hy oorgedra op die marmer in sy ateljee. “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My lief­het. En wie my liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom open­baar” (Joh.14:21). ’n Tyd later gee Napoleon Bo­­na­par­te hom die opdrag, om van die go­din Ve­­nus ’n beeld vir die Louvré te maak. Dan­na­ker ­weier. “’n Man wat Christus gesien het, kan sy ga­wes nie ge­bruik, om van ’n hei­den­se godin ’n beeld te maak nie. Van nou af is my kuns ’n gewyde saak.”

Dit is die geheim van ’n oorwinnende lewe van toewyding aan Christus. Solank Hy groot en heer­lik in die hart is, het die wêreld se verleidings nie ’n vat op die hart nie. Dit was die geheim van Pau­lus se gedurige hartlike toewyding aan Christus: “…om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde…Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan Hom gelyk te word in sy dood…” (Fil.3:8,10).

 “Here, vandag wil ek my oë stip op U gevestig hou.”

Manie Aug 24th 2013 05:53 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.