VRYDAG 28 JUNIE – DIE KRAG VAN `N LIGSTRAAL

VRYDAG          DIE KRAG VAN ‘N LIGSTRAAL

Lees Matteus 5: 13-16

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader…in die hemel.. verheerlik” (16)

 

Spencer Compton vertel hoe hy een aand in ’n skip, onderweg na Indië, in sy kajuit gesit het. Hy was erg seesiek. Skielik galm die geroep van die dek af: “Man oorboord!” Hy spring op. Wat kan hy doen? Hy is nie be­voeg om in die donker water na die man te gaan soek nie. Op die ingewing van die oomblik haak hy sy lig van die dakhaak af en hou dit voor die luik van sy kajuit, sodat die lig buite toe kan skyn. Skaars ’n half­mi­nuut later kom die blye krete: “Alles reg! Hy is gered!” Hy haak die lig terug op sy plek en gaan voort met die boek wat hy so naar-naar sit en lees. Die volgende og­gend word hy vertel, dit was sy lig wat die man se redding moontlik gemaak het. Net toe hy sy lamp voor die luik hou, skyn die lig reg op die man af en die matrose kon hom raaksien en uit die water haal.

Ons is nie almal in staat om groot dade te verrig, om vir die Here nuttig te wees nie. Dit is die geringe daad, die geringe getuienis, op die regte oomblik, wat so baie kan regkry. Dit is nie ons krag wat ander red nie. Dit is God se krag, wat ons klein bydrae gebruik, om sy groot dinge mee uit te voer.

 

“Here, ek wil vandag beskikbaar wees vir U om my te gebruik.”

Manie Jun 22nd 2013 01:10 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.