Saterdag 25 April – Padkos

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

As `n mens baie praat, is die moontlikheid om verkeerd te doen soveel groter, maar `n mens wat versigtig is met sy woor­de is verstandig (Spr.10:19). –  ‘n Mens moet gewillig wees om te luister, maar nie gou wees om te praat of om kwaad te word nie (Jak.1:19). As iemand…nooit iets ver­keerds sê nie, is hy ‘n volmaakte mens want dan is hy iemand wat himself kan beheer (Jak.3:2). – God sal ‘n mens skuldig bevind of vryspreek op grond van wat jy gesê het (Mat.12:37). – Here, sit tog ‘n wag voor my mond; help my om versigtig te wees wat ek sê (Ps.141:3). – Onhou dat Christus ook ter wille van julle gely het en vir julle ‘n voorbeeld gestel het. Julle moet sy voobeeld volg. Hy het geen sonde gedoen nie en nooit iets gesê wat nie absoluut waar was nie. Mense het Hom uitgeskel, maar Hy het nie teruggeskel nie. Toe hulle Hom gemartel het, het Hy nie gedreig dat Hy wraak sal neem nie. Hy het alles oorgelaat aan God… (1 Pet.2:21-23). – Dink aan Hom, dan sal julle moedhou en nie tou opgooi nie. (Heb.12:3).

 

Krag vir Vandag vir Saterdag en blad aangeheg – 0 – WEEK 17 – 2009

Manie Apr 24th 2009 01:53 pm Padkos No Comments yet

Comments are closed.