WOENSDAG 29 MEI – LOSGEKOOP

 WOENSDAG                LOSGEKOOP

Lees 1 Petrus 1:17-25

“…julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus…” (19)

            Die wêreldevangelis, D.L.Moody, kom eendag, saam met die plaaslike predikant by ’n kerk aan, waar Moody moet preek. Reg voor hulle hou ’n motor stil. ’n Jongman klim af en help ’n bejaarde vrou tederlik uit. “Wie is die jongman?” vra Moody, beïndruk deur die gedrag van die mooi jongman. “Sien jy daardie pragtige landerye daar oorkant en die grond met die bome op en die groot huis?” vra sy vriend. Moody kyk waar die predikant wys en sien dit alles. ’n Indrukwekkende gesig. “Sy pa het dit alles uitgedrink,” sê die predikant en gaan voort om die man se verhaal te vertel. Die pa was ’n dranksugtige wat al sy besittings deurgebring het. Na sy dood is die grond verkoop om skuld te betaal en sy vrou moes in ’n tehuis vir behoeftiges opge­neem word. Die kranige jongman het hard ge­werk en geldgemaak en die familiegrond terugge­koop. Hy het sy ma uit die tehuis gaan haal, vir haar klere gekoop, nuwe meubels gekoop en nou versorg hy haar. “En,” sluit die predikant sy verhaal af, “elke Sondag bring hy haar kerk toe.”

Dis ’n goeie illustrasie vir ’n preek, dink Moody by homself. Adam, ons almal se vader, het deur sy sonde in die tuin (Gen3.), die eiendom wat God vir ons almal bedoel het, deurgebring en vermors. Hy het die mensdom in diepe armoede gedompel. Toe het die tweede Adam, die Messias, Christus, gekom en ons eiendom vir ons teruggekoop. Die eerste Adam het ons in die armhuis laat beland, die tweede Adam het ons uit ons armoede uitge­haal, gee vir ons ’n paleis en maak ons priesters en konings vir God. “(Openb.5:9,10): Toe sing hul­le ’n nuwe lied: U is waardig ….omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle ’n koninkryk en priesters vir ons God gemaak…”.

 

“Here, ek dank U vandag, U het my uit my armoede losgekoop  en gee my ook deel aan u hemelse rykdom.”

Manie May 26th 2013 03:24 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.