WOENSDAG 22 MEI – DIE VEILIGE PLEK

  WOENSDAG               DIE VEILIGE PLEK

Lees Psalm 91

 ‘U is my toevlug en veilige vesting, my God op wie ek vertrou” (1,2).

 

Terwyl Luther in die midde van die Hervorming was, het die Pous ’n hewige poging aangewend om hom terug te bring Roomse Kerk toe. Hy het ’n kar­dinaal gestuur om hom om te praat en ’n groot geskenk in goud saamgestuur. Die kardinaal het vir die Pous teruggeskryf: “Die gek het geen smaak vir goud nie!” Toe die kardinaal hom nie kon omkoop nie, het hy hom gedreig: “Wat dink jy gee die Pous om vir die opi­nies en uitsprake van ’n eenvoudige Duitse boer? Die Pous se pinkie is sterker as die hele Duitsland (Luther se geboorteland). Dink jy die Duitse prinse sal wapens opneem om jou – ’n ellendige wurm soos jy – te verdedig? Ek sê nou vir jou, nee, dit sal nooit gebeur nie! En dan, waar is jy dan?” Lu­ther het kalm geantwoord: “Presies waar ek nou is. In die hande van Almagtige God.”

Luther het egter ook tye van vertwyfeling beleef. Eenkeer was hy so bedruk en bekommerd hy kon nie werk nie; wou nie eet nie; kon nie slaap nie. Een oggend, in daardie moeilike tyd, kom sy vrou in sy studeer­kamer in, geklee in rouklere. Luther skrik. “Wie is dood?” vra hy angstig. “Het jy gehoor nie?” ant­woord sy  ernstig. “God is mos dood.” “Moenie laster nie,” bestraf hy haar. “Ek laster nie. Ek han­del uit wat ek van jou gedrag aflei. As God lewe, watter reg het jy, sy uitgesproke kneg, om so be­druk en bekommerd te wees?” Luther het geluister en beskaamd op sy knieë gegaan en sy ongeloof bely en met nuwe moed en oorwinning opgestaan om die Here se werk te doen.

            Geloofsoorwinning en geloofsneerlaag kan me­kaar afwissel in die hart van ’n kind van die Here. Die Here gee ons nie prys as ons begin twyfel nie, maar bly naby ons en stuur vir ons die versterking wat ons nodig het. Selfs Paulus het aan bemoe­diging behoefte gehad. “Die gelowiges daar (Ro­me) het van ons gehoor, en hulle het ons by die Ap­piusmarkkom ontmoet en party by die Drie Her­berge. Toe Paulus hulle sien, het Hy God gedank en moed geskep (Hand.28:15).

“Here, vandag luister ek na u bemoediging vir my.”

Manie May 18th 2013 12:40 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.