DONDERDAG 2 MEI – DIE ONBEKENDE OES

DONDERDAG         DIE ONBEKENDE OES

SKRIFDEEL: Matteus 9: 35 – 38

“Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jam­mer gekry… Hy sê toe vir sy dissipels: “Die oes is groot, maar die arbeiders min” (36,37)

 

Die Engelse handelsreisiger, Rigby, het op sy  kwar­­­taalikse rondte deur sy streek, ’n naweek in Eden­­burgh moes deurbring. Dan gaan hy tuis in ’n hotel, wat besonder gewild onder die handelsreis­ig­ers was. Sondae gaan hy na St. George’s Church toe, om  na Dr. Alexander Whyte, ’n krag­tige evan­ge­lie­­pre­diker, te luister. Hy het altyd pro­beer om een van die ander handelsreisigers, wat ook in die hotel tuisgaan, saam te neem kerk toe. Een keer neem hy ’n Roomskatolieke kollega saam. Dr. Whyte se preek het die man diep getref en terug by die hotel kon Rigby die vreugde smaak om hom na Christus te lei. Sy hart het hom gedring om Dr. Whyte te bel en hom van die man se bekering te vertel. Hy het gehoor dit bemoedig ’n dominee om te hoor van vrug op sy pre­diking. (Dit is so. Bel gerus u dominee as sy preek in u of ’n kennis se hart seën gebring het!) Dr. Whyte het met vreugde na Rigby se vertelling geluis­ter. “Sê tog as­se­blief weer wie praat,” versoek Dr. Whyte na­dat Rigby klaar sy storie vertel het. Rigby noem weer sy naam. “Weet jy, jare al soek ek na jou!” roep dr. Whyte uit. “Bly ’n oomblik aan.” Rigby kon hoor hoe daar met papiere gevroe­tel word. Toe praat Dr. Whyte weer. “Ek staan hier met briewe in my hand. Luis­ter na dié een: ‘Ek moes ’n paar weke gelede ’n na­week in Edenburgh deurbring. ’n Medehandels­reisiger, met die naam Rigby, het my dié Sondag saamgenooi St. George’s toe. Die preek het tot my bekering gelei.’ Ek het 12 sulke briewe in my hand. Van dié manne het 4 predikante geword!”

Rigby het nie geweet van die omvang van die oes, wat gespruit het uit sy getrouheid, om iemand met hom saam te neem om die evangelie te hoor nie. Die Here se koninkryk word van mens tot mens in hierdie wêreld voortgeplant. Gelukkig is elkeen wat doelbewus die evan­geliesaad saai. Miskien sal hy nooit eers hoor daar was ’n oes nie. Iemand anders sal dalk die maaier wees, van die oes waarvan hy die saaiwerk gedoen het. “Kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. Die een wat saai, en die een wat oes, is saam bly (Joh.4:35,36).

 

“Here, vandag wil ek ’n saaier van u evangelie wees.”

Manie Apr 22nd 2013 07:57 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.