DINSDAG 30 APRIL – NOOIT ALLEEN NIE

 DINSDAG                NOOIT ALLEEN NIE

SKRIFDEEL: Psalm 121

“Die Here beskerm jou” (5)

 

Dr. Tony Campolo skryf in sy boek A Dreamer for the Kingdom, hy het opgegroei in ’n dig­be­volk­te, besige stad. Sy ma het ’n tienderjarige dogter, wat naby hulle gewoon het en ook skool toe moes loop, gevra om teen ’n nickle a day haar oog oor hom te hou, as hy skool toe en terug loop. Die skool was agt blokke ver en hulle moes verskil­lende be­sige strate kruis om by die skool te kom. In sy twee­de skooljaar het Tony opstandig en onwilllig geraak om  elke dag saam met die buurdogter moet skool toe te stap. Hy wou alleen loop. “Ek kán alleen loop. Ek belowe, ek sal baie versig­tig wees,” het hy gesoe­bat. Uitein­de­lik het sy ma toegegee. Vir die vol­gen­de twee jaar het Tony self skool toe en terug ge­stap. Hy was baie ver­sigtig. Hy het nie met vreem­delinge ge­praat of nuuskierig agter ander dinge aange­gaan nie. Jare later, by ’n fa­mi­lie­sa­me­koms, het hy grootgepraat oor sy on­af­hank­lik­heid en sy familie her­inner aan sy self­stan­dig­heid, toe hy as klein seuntjie die moeilike pad skool toe al­leen geloop het. Sy ma het gelag. “Dink jy regtig jy was al­leen?” vra sy. “Elke oggend as jy skool toe loop, het ek jou gevolg tot jy veilig by die skool aange­kom het. Elke middag as die skool moet uit­kom, het ek vir jou buite gewag, maar so, dat jy my nie sou sien nie. Dan het ek weer agter jou aangeloop tot ons by die huis gekom het. Ek wou naby jou wees, as jy in daar­die besige strate my sou nodig kry.”

Glo ons die Here is elke dag naby ons, terwyl ons deur 2013 stap? Kom ons glo dit. Je­sus het sy dissipels belowe: “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wê­reld” (Mt.28:20). In die Here se Woord is God se nabyheid by ons ’n voortdurende belofte: “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou” (9).

 “Here, vandag glo ek U is naby my.”

Manie Apr 22nd 2013 07:52 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.