VRYDAG 26 APRIL – BRANDENDE LAMPE

VRYDAG           BRANDENDE LAMPE

SKRIFDEEL: Matteus 5: 13 – 16

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik” (16).

      Tydens `n hewige storm een aand, word die dok­ter in

`n klein plattelandse dorpie, uitgeroep na `n siek kind­jie toe, op `n plaas, meer as 15 km. buite die dorp, skryf Christian Age die storie. Die kapok val vin­nig en maak die sig so swak, die dokter is in ge­vaar om met sy kapkar en perde die pad byster te raak. Hy bereik `n plaas­huis langs die pad. Per telefoon vra hy die volgende plaas­huis se mense om `n branden­de lantern uit te hang om hom koers te gee. Húlle vra weer die vol­gende bure om dieselfde te doen, en so gaan die bood­skap van plaas tot plaas, totdat `n ry lig­te die dok­ter in staat stel om, in die donker, die huis te bereik waar die kind­jie hom so dringend nodig het. Nie een van die mense van daardie omgewing kon vir kindjie iets doen nie, maar elk­een kon wel `n lamp op­steek, om die man wat die kindjie kón help, in staat te stel om hom te bereik. Elke lamp­opsteker het deel gehad aan die redding van die kindjie se lewe.

“Is not that a picture of the Christian life?” vra Christian Age. “We can each throw a light upon that part of the road that runs by our own door to make sure that no one shall miss the way because our light is not burning.” Die lig van Christus wat iemand kan red, lê nie in die groot dinge wat ons doen nie, maar in klein, daag­likse insidente, wat met die lig van Chris­­­tus se lewe gevul is: `n vriendelike woord, `n no­­dige guns, `n noodsaaklike bystand, `n opwek­kende be­moediging. Uit eie krag en eie wysheid het ons nie hierdie ligpunte, hierdie brandende lampe, in ons le­we nie. In ons goeie verhouding met Christus bring die Heilige Gees dit in ons lewe in. “Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het…julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword … met `n blydskap wat van die Heilige Gees kom… het julle `n voorbeeld geword vir al die gelowi­ges in Mase­donië…Van julle af is die woord van die Here in Mase­donië verkondig… Die mense vertel self hoe julle … die lewende en ware God dien… en sy Seun uit die he­mel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom” (1 Tes.1:6-10).

 

“Here, vandag vra ek om my lamp helder te laat brand.”

Manie Apr 19th 2013 06:20 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.