MAANDAG 1 APRIL – `N EMMER WATER

 MAANDAG           `N EMMER WATER

SKRIFDEEL: Markus 9: 33 – 41

“Elkeen wat vir julle `n beker water te drinke sal gee… hy sal beslis die beloning daarvoor kry…(41)

Een hetige Augustusdag, kom `n kapkar, ge­trek deur twee uitgehongerde perde, voor `n hui­sie op die Kansas Prairie, tot stilstand. Die kar­dry­wer is beso­pe, die vrou siek, vier kinders sit hui­lend op hulle sitplek. `n Jong meisie maak die huis­deur oop. “Eni­ge water vir ons?” kreun die besope drywer. Die werf se wa­ter­­put          het in die droog­­te droog geraak, maar sy kry `n emmer vol water vir hulle bymekaar. Haar ouers was juis weg om te gaan water soek. Rachel dra die emmer water na hulle toe. Die dorstige gesin op die kar drink die hele emmer water leeg. Die siek ma sê vir die meisietjie: “Onthou, my kind, vir so ver jy dit aan die minste gedoen het…” Dit is `n aanha­ling van Matteus 10:42: “Wie aan een van hierdie ge­ringstes net `n beker koue water gee…” Die kar ry verder. Jare gaan verby en Rachel word `n waar­dige vrou. Op `n keer reël sy vir `n bekende ma­tig­heid­spreker, om in haar dorp `n lesing te kom gee. Ek haal die spreker se eie woorde uit The Illu­strator aan : “’I love Kansas,’ the tem­pe­rance man began, ‘for on its plains I made my first tempe­rance pledge.” Hy vertel van die jongmeisie wat met moeite vir hulle `n emmer water gebring het, en hoe sy pa die drankbottel weggegooi het as `n dankoffer vir die water. En hoe hyself sy ma be­loof het om by die “cold water army” aan te sluit. Weer Illustrator se eie woorde: “As she listens to the testimony of the outcome of the bucket water she gave to the strangers, Rachel bow­ed her head to hide the glad tears.”

`n Goeie en helpende daad, in `n onbeplande oom­­blik, aan iemand, bekend of vreemd, het soms `n geseënde nadraai en vrug wat ons nooit sou kon voorsien nie. Laat ons gereed wees om in `n oom­blik van iemand se nood of verleëntheid, met die middele tot ons beskikking, hulp te verleen. Ons doen dit gehoorsaam aan die Here Jesus se woor­de. Die Sama­ritaanse vrou, in Johannes 4, het wel onder protes vir Jesus `n beker water gegee om te drink, maar dit het vir haar onbeskryflike seën gebring.

 

 “Here, vandag wil ek opmerksaam wees om  iemand te          kan help.”

Manie Mar 29th 2013 05:42 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.