WOENSDAG 20 FEBRUARIE – HY LAAT MY SIEN

WOENSDAG             HY LAAT MY SIEN

Lees 2 Korintiërs 4: 1 – 6

“God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duis­ternis’, het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal” (6).

 

’n Man het weens sy besondere intellektuele ver­moë, ’n hoë geleerdheid bekom en ’n uitne­men­­de posisie in die samelewing bereik. Maar hy was blind – blind gebore. ’n Ewe talentvolle vrou het sy lewensmaat geword. Sy was vir hom ’n wa­re gees­genoot. Hulle pragtige huwelik is verryk met drie, ewe talentvolle, kinders. Hy het die be­proe­wing van sy blindheid opgeweeg teen die seëninge wat die Here hom gegee het en daar­­om was hy, ten spy­te van sy blindheid, ’n dank­bare mens. Hy het jaarliks ’n oogarts besoek om te sorg vir die ge­sondheid van sy blinde oë. So kom hy op ’n keer, onder die aandag van ’n beroemde oog­arts. Na die onder­soek sê dié dokter vir hom, sy blindheid is te wyte aan ’n op­pervlakkige oorsaak. ”As ek twintig jaar ge­le­de jou oë kon opereer, sou ek byna seker jou sig kon herstel. Nou kan ons pro­beer, maar ek kan jou nie be­loof jy sal kan sien nie en dit kan vir jou on­no­di­ge lyding veroorsaak.” ”Die lyding sal ek ver­duur,” roep die blinde man harts­togtelik uit, ”maar pro­beer tog net om my te laat sien!” Die operasie is ge­doen en dit was ’n won­derlike sukses. Ver­won­derd het die man na alles om hom gekyk. Sy vrou en kin­ders was by toe die verbande ver­wy­der is. Hy het na hulle gekyk asof hy nie genoeg kon kry om hulle te sien nie. Toe roep hy skielik uit: ”Hoe kon ek eerste na ander dinge kyk? Waar is die man wat my laat sien. Wys my my dokter. Ek wil hom graagste sien!”

Dit moet die hartstogte­li­ke taal van die verloste mens wees. “Ek wil Jesus sien! Ek wil Hom be­won­der!” Ons kan Hom nie fi­sies sien nie, maar die geestelike aan­skouing van Christus in sy Woord, deur werk van die Hei­li­ge Gees, maak Hom vir ons ‘n werklikheid, sodat ons na die belewing van sy teenwoordigheid ver­lang. ”Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle…deel aan die sa­lig­heid…die einddoel van julle geloof…”(1Pet.1:9). Om deur bekering geestelik siende te word, open vir ons ’n wye geestelike wêreld. ”Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet wat­ter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo” (Ef.1:18,19).

 

“Here, vandag wil ek tyd neem om U te aanskou.”

Manie Feb 16th 2013 01:49 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.