VRYDAG 1 FEBRUARIE – WRAAK MET `N SOET SMAAK

VRYDAG             WRAAK MET `N SOET SMAAK

 

Lees 2 Timoteus 2:19-21

“As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees … bruikbaar vir enige goeie diens” (21).

 

Alice Fisher, ‘n afgetrede onderwy­se­­res, het op ‘n net­jiese kleinhoewe gewoon. Op die grens tussen haar en die bure, maar aan haar kant, het ‘n pragtige, groot in­heem­se boom gestaan. ‘n Nu­we buur­man het aange­bied om die boom af te kap en dan deel hulle die vuur­maak­hout. Alice het geweier. Sy was lief vir die  boom en die boom was ‘n sie­raad vir die om­ge­­wing. Op ‘n keer was sy vir ‘n paar weke  weg van die huis af. In haar af­we­sigheid het die buurman die boom afge­kap. By haar terugkeer was die hout reeds op­ge­kap en vei­lig in die buurman se pak­ka­mer wegge­pak.

Alice was woedend en vir ‘n paar dae lank het sy al­lerlei wraakgedagtes gekoester. Alice was ‘n kind van die Here en die krag van die Heilige Gees in haar, het Chris­tus se liefde, oor haar natuurlike toorn,  laat seëvier. Sy het ‘n koek gebak en die helfte vir die bu­re geneem. Die deur is in haar gesig toe­ge­maak. Weer het daar vir ‘n paar dae ‘n stryd in haar hart gewoed. Weer het Christus se ge­sindheid oorwin. Sy het klein koe­kies ge­bak en vir die bure ‘n bord vol geneem. Hier­die keer is die deur op ‘n skrefie oopgehou en ie­mand het “nee dankie” gemompel. Twee dae later het sy weer gegaan. Hierdie keer met ‘n bos blom­me uit haar eie tuin. Dit is huiwerig aangeneem, maar sy is nie inge­nooi nie. ‘n Week later is die buurman aan ‘n hartaanval dood. Die vrou het haar tot Alice gewend om hulp. Die dae daarop het Alice vir die gesin gesorg en al die reëlings vir die be­grafnis en boedelafhandeling ge­tref.

Hoe dankbaar was Alice nou dat sy die leiding van die Heilige Gees gevolg het en liefde be­toon het, toe haar natuurlike drang na vergelding ge­hunker het. Sy het ‘n wesenlike teenwoordig­heid van die Here ervaar. Jesus se woorde aan die kruis: Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie”, was vir haar soet woorde, want sy het geweet sy het in sy voetspore gevolg.

Alice was nou nader aan die Here as ooit te­vore. Sondige wraak is soet vir die oomblik, maar laat ‘n bitter leegheid in die hart agter. Om kwaad met liefde te antwoord, kos ‘n prys, maar agterna is die hart vol vrede en vreugde.  “Moenie julle wreek nie, geliefde, maar gee plek vir die toorn…oorwin die kwaad deur die goeie (Rom.12:29). In ons sondige natuur is diepgesetelde kwaad. Die Here gebruik omstandighede om ons geestelike lewe te verdiep en vir ons deur sy Gees ‘n oor­win­nings­­le­we te gee. “Ons bid ook dat julle so sal lewe dat alles wat julle doen vir Hom vreugde sal gee. Dan sal julle lewe nuttig wees. Julle sal baie kan doen wat goed is en julle sal God al beter leer ken” (Kol.1:10).

.”Here, vandag wil ek uit moeilike omstandighede leer om U beter te ken en beter vir U te leef.”

Manie Jan 26th 2013 05:56 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.