DINSDAG 29 JANUARIE – GOD SOEK NIE UIT NIE

DINSDAG           GOD SOEK NIE UIT NIE

Lees: Lukas 19: 1-10

“Saggeus…het Jesus met blydskap ontvang. Almal…het beswaar gemaak en gesê: ‘Hy gaan by ’n sondige man tuis.’” (7)

 

In die maandblad van die Pacific Garden Mission vertel Carl Henry van die jongman, William James Taylor, alias Bill Hennessy, alias Ed Lynch, alias Tom O’Brien. Hierdie jongman, met die baie skuilname, was ’n per­manente vlugteling vir die gereg. As 3-jarige seuntjie het hy in die agterplaas van sy pa se kroeg sy vingertjies in gebreekte glase en bot­tels gesteek en ’n smaak vir drank ontwikkel. Op 12-jarige ouderdom was hy ’n besope, drankverslaafde straatkind. Na twee jaar in ’n ver­be­ter­ingskool, het hy doelloos rond­geslen­ter, totdat ’n tweede arre­sta­sie hom in ’n ny­wer­heidsinstituut beland het. Die op­heffings­werk daar, het hom nie verbeter nie. Dobbel, verdowingsmiddels en drank was sy lewens­patroon. Hy was gedurig vlug­tend vir die ge­reg en moes daarom altyd on­der ’n skuilnaam rondbeweeg. Die aand toe hy in Chi­cago aan­land, het hy dadelik na die Pa­cific Garden Mis­sion toe gevlug, want ’n po­li­sieman in die straat het hom dopgehou en gevolg. Die vol­gende aand het hy terug­ge­keer Pacific Gar­den Mission toe. Hy het geluister na ge­tuienisse van men­se soos hy, oor wat God in hulle lewens ver­mag het. Hy het by een van die werkers van die sending hulp gevra en die sondaars­gebed gebid: “Here, wees my sondaar ge­na­dig. Jesus, red my ook.”,

Agterna het hy getuig: “Ek kan nie alles vertel wat Jesus Christus vir my gedoen het nie. Maar een ding kan ek doen, en dit is om ander van Hom te vertel. En daar is baie dinge oor God wat ek nie weet nie en nie verstaan nie, maar één ding kan ek sê: ‘God ain’t any picker of persons’!” Elkeen wat, hoe sleg ookal, God se genade vra en by Jesus redding soek, vind `n lewende Redder.

 

“Here, vandag kom ek net soos ek is na U toe.”

Manie Jan 26th 2013 05:51 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.