DONDERDAG 6 DESEMBER – DIE HART VAN DIE VERLOSSER

DONDERDAG   DIE HART VAN DIE VERLOSSER

Lees Psalm 22

“My God, ek roep bedags en U antwoord nie…(3)

 

Die bekende prediker C. H. Spurgeon het ’n kom­men­taar, bestaande uit drie volumes, elkeen sowat 450 blad­sye dik, oor die Psalms geskryf. Ek besit gelukkig hierdie drie boeke. In 1975 het ek die hele stel van drie vir R38,85 gekoop. Een aand, voor `n nagmaal, het ek be­hoef­te gehad om my hart vir die herdenking van die Here Jesus se kruisiging voor te berei. Ek het Psalm 22 op­ge­soek en Spurgeon se boek by sy kommentaar oor Psalm 22 oopgemaak. ’n Groot en verrykende onthulling oor Jesus se kruisdood het in my hart gekom. En tog, selfs nou, voel ek ek het nog maar vlak in Psalm 22 ingegaan.

In die evangelies het ons die beskrywing van Jesus se kruisdood stap vir stap. In Psalm 22 het ons dieselfde beskrywing asof  Dawid self by Golgota gestaan het. Die verskil tussen die evangelies se beskrywings en Psalm 22 is, dat die evangelies aangrypend die gebeurtenis se uiterlike ontvouing beskryf, en Psalm 22 bring die lydende Messias se gevoelens en gedagtes  gedurende daardie kruisigingsure na ons harte toe. Die Gees van die Messias beleef in Dawid se menslike hart die kruisiging soos Jesus dit beleef het: sy eensaamheid, verskrikking en pyn.

Ek volg nou Spurgeon se spore (kortpad) deur Psalm 22. “Vir die koorleier (Chief Musician). So ’n verhewe lied kan nie deur ’n mindere hanteer word nie. “Op die wysie van die wildsbok…” Jesus is soos ’n wildsbok gejag (v.1). Jesus se gevoel van diepe verlatenheid:“My God, my God, waarom het U my verlaat en bly ver as ek om hulp roep?”(v.2). Sy hewige onrus: “My God ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie (v.3). Sy verwarring: “Op U het ons voorvaders vertrou…U het hulle gered…hulle het na U om hulp geroep…op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie (4-6)”. Hoekom kry Hy nie antwoord nie? Hieruit kry ons bemoediging, want ons bid ook en dan kry óns nie dadelik die verhoring van óns gebed nie. Sy vernedering: “Maar ek is ’n wurm…Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê: ‘Laat dit aan die Here oor! Laat Hy hom red …as Hy dan so baie van hom hou (7-9)’” Sy herinneringe: “Van my geboorte af is ek onder u sorg…is U my God (v10,11). Sy angs: “…die nood is naby… Sy vernietiging: “…hulle het my hande en voete deurgrawe (Ou.Vert.) …hulle verdeel my klere onder mekaar en trek lootjies oor my mantel…help my tog gou! Red my…kosbare lewe…Red my…!(v17-22)  Sy oorwinning: “U het my gebed verhoor! Ek sal U…in die volle vergadering prys…  (23-27)”. Sy versoening: “Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot Hom bekeer…Alle volke sal Hom as koning erken… Hy heers oor die volke…(28-30)”. Sy verkondiging: “Die nageslag sal Hom dien en hulle sal van die Here vertel…aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig: die Here het dit gedoen (31-32)”.

 

“Here, vandag dank en aanbid ek U vir u groot soenoffer.”

Manie Nov 30th 2012 04:39 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.