VRYDAG 30 NOVEMBER – DIE HOOGSTE PRYS

VRYDAG          DIE HOOGSTE PRYS

Lees Markus 15: 21 – 32

“Hulle bring Jesus toe na…Golgota…toe kruisig hul­le Hom en verdeel sy klere onder mekaar “ (22-24)).

 

In die Alliance Weekly is `n beskrywing van die manier waarop die Romeine misdadigers ge­kruisig het. Die kruis is op die grond neer­ge­lê en die man wat gekruisig moes word, word op die kruis vasge­druk en sy hande en voete  vas­­gespyker. Die gat waarin die kruis gesit sou word, is vooraf gegrawe. “Then the cross was carried to the hole and dropped into it. This, of course, drew every nerve and muscle in tension and produced the greatest imagin­able suffering”, skryf  die Alliance.

Op `n dag neem `n onderwyseres haar klas jong­­­meisies om na `n staalgravering, volgens `n beroem­de skildery, van die kruisigingsto­neel van Jesus en die twee misdadigers, te gaan kyk. Drie kruise lê op die grond en by twee van die kruise stoei en worstel sol­date met die twee misdadigers om hulle vasgenael te kry. Op die middelste kruis, lê Jesus, en soos die Alliance dit skilder: “Christ lay down quietly and ex­tended the quivering palms to receive the spikes.” Terwyl die jongmeisies so na die aan­gryp­ende toneel staan en kyk, skreeu een skie­lik geskok: “Het Jesus dan nog gelewe toe Hy gekruisig is? Ek het altyd gedink Hy was reeds dood toe hulle Hom op die kruis vas­ge­spy­ker het!”  Die onderwyseres antwoord, en ek haal weer die Alliance se eie woorde aan: “Yes, He was nailed there alive for you.” The girl, weeping, said: “Then I am His forever.”

 

“Here, vandag oordink ek u groot lyding om vir my sondeskuld te betaal en my vry te koop.”

Manie Nov 24th 2012 02:39 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.