WOENSDAG 31 OKTOBER – `N DAG LANK

WOENSDAG                `N DAG LANK

Lees Psalm 90

“Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe” (10).

 

Op `n kerkklok, in `n Vrystaatse dorpie, soos ek ver­staan, is dié woorde ingraveer: Na korte dag, die lange nag; na korte tyd, die ewigheid. By ons vinnige vaart einde van die jaar toe, is ons opnuut bewus van hoe kort die tyd is en hoe vinnig dit ver­bygaan. `n Grys­aard het my eens uit sy rystoel so aange­spreek: “My lewe het soos `n droom verby gegaan Ek wou nog leef, toe is dit verby.” `n Hoog­ge­plaas­de man, prokureur en politikus, begaafd, in al sy onderneminge suksesvol, het skielik siek ge­word en onverwags by sy einde gekom. Om hom op te beur, deur hom oor sy prestasies te laat praat, vra `n vriend hom, hoe hy oor sy lewe voel, as hy oor sy briljante loopbaan terugkyk. Sy antwoord, as komen­de van `n denkende man, in die volle aangesig van die ewigheid, was treffend en onvergeet­lik: “My suksesse ten spyt, voel ek nou dat my lewe `n mis­luk­king was. Ek het nie een van die groot doeleindes waarvoor die lewe eintlik gegee is, bereik nie. Nou is dit te laat.” On­ge­lukkig het hy nie gesê oor watter lewens­waar­des hy toe gedink het nie. Maar wat hy gesê het, kom hierop neer: `n Lewe net op die aard­se bestaan gefokus, is `n lewe misge­le­we. Dit is `n droewige einde.

Jesus het gesê: “…wat sal dit `n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly” (Mark.8:36). Elke mens maak sy eie lewenskeuse en die keuse van sy le­wenseinde en ewigheids­be­stemming. Ge­lukkig is dit nooit te laat om `n koersverandering te maak nie. Vir die mis­dadiger aan die kruis was dit `n laat uur, maar geluk­kig het hy met sy vuil, mis­lukte verlede langs Jesus ge­hang. En gelukkig het hy volle gebruik van sy goeie kans ge­maak. “’Jesus, dink aan my wan­neer U in u koninkryk kom.’ Jesus antwoord hom: ‘Ek ver­seker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees’” (Luk.23:42,43). “…Ek sal hom wat na My toe kom nooit verwerp nie” (Joh.6:37).

 

“Here, vandag kies ek die lewe met en by U.”

Manie Oct 27th 2012 02:40 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.