WOENSDAG 3 OKTOBER – DIE GEVAAR VAN GERIEF

 WOENSDAG        DIE GEVAAR VAN GERIEF

Lees Deuteronomium 32:13-18

“Jesurun het alles in oorvloed gehad; hy het in opstand gekom … hy het dom geword” (15)

 

Baie jare gelede, vertel T. deWitt Talmage, is ’n groot getal bykorwe na die eiland van Barbados in Wes-Indië geneem. Die bye begin dadelik, volgens ge­woonte, ywerig rondvlieg om heuning by­mekaar te maak vir die winter. Op die Barbados­eiland is daar nie ’n winter nie – net ’n voort­du­ren­de somerklimaat. Die bye ­kom dit agter, staak hulle ywerige werkery en vlieg net rond en steek die inboorlinge. Die doel waarvoor hulle na die Barba­doseiland geneem is, om vir die inboor­linge heu­ning te voorsien en ’n seën te wees, het hulle verbeur en ‘n plaag ge­word, wat vir die in­boorlinge pyn en ongerief gebring het.

Dit is by ons ook ’n natuurlike neiging om in om­standighede van oorvloed en gerief, ons inspan­ning en ywer te verslap, ons aan ledigheid oor te gee en, ongelukkig, soms ook stekerig teenoor an­der te raak. Ons spreekwoord is ongelukkig waar: Ledigheid is die duiwel se oorkussing. Rev. Jay het eenkeer in Bristol gepreek. Briefies met gebeds­ver­soeke is na hom toe deurgegee. Een briefie het gelui: “Bid vir my. My besigheid floreer”. Rev. Jay het vir homself gesê: “Hier is ’n man wat die Bybel baie lees en iets van die bedorwenheid van sy eie hart ken.” Dit was ook Dawid se ondervinding: “Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord” (Ps.119:67).

In tye van oorvloed en gerief word ons gebeds­­lewe korter, ons Bybellees word minder, want ons het nie bemoedigende beloftes nodig nie, en baie keer word ons stekerig teenoor ander mense. Die vroeëre Christene het ook in tye van vervolging na-by aan die Here gelewe, maar sodra hulle omstan­dig­hede maklik geword het, het afvalligheid inge­kruip. Paulus skryf aan die gemeente in Galate: “Julle het mooi aangegaan. Wie het julle van koers laat verander…God het julle geroep om vry te wees. Maar dit beteken nie dat ons sonde kan doen en dan die vryheid gebruik as ’ n verskoning nie. Ons moet eerder mekaar liefhê en mekaar dien… (Gal.5:7,13,15,16,17).

“Here, vandag wil ek versigtig wees in my omstandighede.”

Manie Sep 28th 2012 05:46 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.