WOENSDAG 26 SEPTEMBER – DIE TOETS

WOENSDAG                DIE TOETS

Lees Efesiërs 5: 6 – 20

“Leef dan as mense van die lig…Wees baie ver­sig­tig hoe julle lewe…” (8-16).

 

’n Christen barones, in die hoogland van Nai­­ro­bi, Kenia, het `n inboorling van die omgewing in diens geneem, vertel Leslie Flynn. Hy was beson­der skerp­sinnig en goed­ge­aard. Hy het sy werk vin­­nig ge­leer en die vrou was baie te­vre­de met sy diens. Na drie maande, vra hy by haar ’n aanbe­ve­lings­brief om by ’n vrien­delike Sheik, wat enige ki­lo­meters verder gewoon het, werk te kry. Sy wou die knap jongman nie verloor nie en bied hom ’n loon­verhoging aan. Hy ver­duidelik, hy gaan nie weg oor sy loon nie, maar hy weet hy moet oor sy gods­diens be­sluit. Hy wil nie sonder godsdiens­ge­loof deur die lewe gaan nie. Dit is hoekom hy vir haar kom werk het. Hy het geweet sy be­hoort aan die Chris­telike ge­loof en hy wou self sien hoe leef so iemand in die huis. Nou gaan hy na die Mos­lem­man toe om te sien hoe leef ’n Moslem. Dan sal hy besluit of hy ’n Christen of ’n Moslem gaan word. Leslie Flynn skryf: “The ba­ro­ness was stun­ned as she recalled her many ble­mishes in her dea­lings with the housboy. She could only ex­claim, ‘Why didn’t you tell me at the beginning!’”

Dit is ’n betroubare toets, van die egte innerli­ke lewe: hoe gedra mens jou in jou eie huis teenoor jou eie mense?  En veral teenoor jou minderes? ’n Mens het nie van nature so ’n goedheid in ’n  jou innerlike lewe, dat Christelike gedrag daar­uit voort­vloei nie. Slegs as Christus se eie geaardheid, deur die Heilige Gees in ’n mens se hart ingeplant word, kan ’n mens dit ook as spontane, priva­te le­wens­wyse uitleef. “Die…Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien (en)… het hulle as volgelinge van Jesus herken” (Hand.4:13).

 

 “Here, vandag wil ek u lig laat skyn uit my lewe.”

Manie Sep 22nd 2012 02:30 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.