SATERDAG 1 SEPTEMBER -PADKOS

SATERDAG                             PADKOS

Uit die dagboek PADKOS met verse  wat dieselfde tema deel.

 

Daarom konsentreer ek nie op die omstan­dighede wat ek nou om my sien nie, want hulle gaan verby. My aan­dag is gevestig op die dinge wat vir altyd sal bly, al kan ons dit nou nog nie sien nie (2 Kor.4:18). Want ons vaste woonplek is nie hier op die aarde nie…(Heb.13:14). …in die he­mel het julle besittings …wat beter is en wat nie van julle weggeneem kan word nie (Heb.10:34). Laat jou be­kommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal iemand wat aan Hom gehoorsaam is nooit laat strui­kel nie (Ps.55:23). Ons sal op Hom vertrou en nooit bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God duidelik wat julle wil hê. Vra Hom om dit vir julle te doen en sê vir Hom dankie! Dan sal God julle sy wonderlike vrede gee wat ‘n mens nooit met jou verstand kan verklaar nie. (Fil.4:6,7). Ek het jou sonde wegge­neem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek (Sag.3:4). – ‘n Mens kan werklik gelukkig wees as sy sonde weggeneem is en sy misdade vergewe is (Ps.32:1).

Manie Aug 25th 2012 04:28 pm Padkos No Comments yet

Comments are closed.