DINSDAG 28 AUGUSTUS – HANDTERING VAN IRRITASIES

 DINSDAG        HANTERING VAN IRRITASIES

SKRIF: Markus 8: 34 – 38

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën…en My volg” (34)

 

Onder die opskrif, The Blessing of Irritations, maak Sun­day School Times die opmerking: “Most of us rebel against the things that irritate us…the oyster is wiser. “ As `n irriterende dingetjie, soos `n sandkorrel, onder die mantel van die oester indring, bedek hy dit met kos­bare weefsel. `n Pêrel is sy oor­winning oor `n irritasie.

Ek het dit in ons ou Kinderensiklopedie nageslaan.  Dit sê, pê­rels word langs `n moei­like weg gekweek, soos die Sun­day School Times dit vertel. `n Irritasie, bv. `n sand­korrel, beland in die oester se binneweef­sels, en word dan lagie op lagie met `n innerlike en kosbare stof van die oester, perlemoenuitwas, bedek om die irritasie teë te werk, en so vorm die kosbare pê­rel. Sunday School Times maak hierdie toe­pas­sing: “Elke irritasie wat vandag in ons lewe indring, is `n geleentheid vir pêrelkultuur. Ons moet dit verwelkom en met liefde bedek, dan word   die irritasie verdring en `n pêrel word gevorm.”

Prof. Stan­der se vertaling van  1 Ko­rin­ti­ërs 13: 4, 5, vir kinders bedoel, en daarom vir ons ver­staanbaar, klink so: “As ’n mens regtig lief is vir Jesus en vir mense dan: sal jy nie lelik wees met iemand wat vir almal ’n pyn gee nie… altyd gaaf wees met mense…nie oor jouself loop en praat nie… nie dink jy is darem baie belangrik nie… nie met ander mense lelik maak nie… nie altyd net aan jouself dink nie…nie oor elke ding kwaad raak en dan net wil stry of baklei nie…nie altyd terugdink aan dit wat ander ver­keerd teen jou gedoen het nie…” So word die geestelike pêrels in ons lewe gevorm. So `n lewenshouding is nie uit ons eie krag moont­lik nie. Ons is van die Heilige Gees se werk­ing in ons hart afhanklik. Die Heilige Gees gebruik God se Woord en vestig ons aandag op Jesus,  en só kom die geestelike pêrelproses in ons lewe in.

 

“Here, vandag wil ek deur u krag, uit my irritasies, pêrels vorm.”

Manie Aug 25th 2012 04:22 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.